boraviti

boraviti
bòraviti (Ø) nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -vēći, gl. im. -vljēnje>
DEFINICIJA
biti u nekom mjestu, biti smješten i provoditi život i obavljati dnevne radnje u nekom mjestu, u nekom hotelu i sl. (duže vrijeme ali ne trajno) [boraviti preko ljeta; boraviti u hotelu; boraviti na selu], usp. živjeti
ETIMOLOGIJA
unakrštanjem od boriti se (v.) i baviti se (v.), usp. bug. boravja: boraviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bòraviti — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. vēći, gl. im. vljēnje〉 biti u nekom mjestu, biti smješten i provoditi život i obavljati dnevne radnje u nekom mjestu, u nekom hotelu i sl. (duže vrijeme ali ne trajno) [∼ preko ljeta; ∼ u hotelu; ∼ na selu],… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aeròpāg — m 〈G aeropága, N mn aeropázi〉 1. {{001f}}onaj koji je dužan radi liječenja boraviti na zraku najpovoljnije gustoće i drugih odlika 2. {{001f}}onaj koji uživa u dobrom zraku, koji se odaje uživanju zraka, onaj koji je uživalac zraka, koji »jede«… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bačìjati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 preko ljeta boraviti sa stokom u planini; katunariti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁviti se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. vēći se, gl. im. vljēnje〉 1. {{001f}}(čime) posvećivati se čemu, zaokupljati se čime [∼ djecom; ∼ matematikom; ∼ glupostima] 2. {{001f}}(∅) arh. boraviti gdje neko vrijeme [bavio se u Zagrebu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bìvakovati — (∅) nesvrš. 〈prez. kujēm, pril. sad. kujūći, gl. im. ānje〉 boraviti u bivaku …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏ti — bı̏ti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, zanijekani obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., impf. bı̏jāh/bjȅh, aor. bı̏h, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bîvši, prid. rad. bı̏o/bíla ž〉 1. {{001f}}kao spona imenskog predikata… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hòtel — m 〈G hotèla〉 1. {{001f}}u 17. st. u Francuskoj naziv za gradske palače koje su plemićima služile za povremeni boravak i za smještaj uglednih gostiju 2. {{001f}}ugostiteljski objekt u kojemu se uz naplatu može privremeno boraviti, zabavljati i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kampírati — (∅) nesvrš. 〈prez. kàmpīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 boraviti u kampu [dugo ∼; kratko ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lôgorovati — (∅) nesvrš. 〈prez. rujēm, pril. sad. rujūći, gl. im. ānje〉 boraviti u logoru, živjeti logorskim životom istraživača, planinara, vojnika itd., {{c=1}}usp. {{ref}}logor (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obitávati — (∅) nesvrš. 〈prez. obìtāvām, pril. sad. obitávajūći, gl. im. obitávānje〉 živjeti na nekom mjestu; stanovati, boraviti, prebivati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”