trijalizam

trijalizam
trijalìzam ž <G -zma>
DEFINICIJA
1. pov. politički projekt o trojnoj monarhiji u Austro-Ugarskoj pred 1. svjetski rat (pored postojećih dviju, treća državna jedinica obuhvatila bi slavenske zemlje Monarhije)
2. trihotomija, trilogizam
ETIMOLOGIJA
vidi trijal

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • trijalìzam — ž 〈G zma〉 1. {{001f}}pov. politički projekt o trojnoj monarhiji u Austro Ugarskoj pred 1. svjetski rat (pored postojećih dviju, treća državna jedinica obuhvatila bi slavenske zemlje Monarhije) 2. {{001f}}trihotomija, trilogizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijalìstičkī — prid. koji se odnosi na trijalizam i trijaliste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trijàlist — (trijalı̏st) m (trijàlistkinja ž) onaj koji provodi ili koji pristaje uz trijalizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trilogizam — trilogìzam m <G zma> DEFINICIJA v. trihotomija, trijalizam ETIMOLOGIJA tri + logizam …   Hrvatski jezični portal

  • trihotomija — trihotòmija ž DEFINICIJA raščlanjivanje cjeline na 3 osnovna dijela; trijalizam, trilogizam ETIMOLOGIJA nlat. trichotomia ≃ grč. tríkha: na troje + tomija …   Hrvatski jezični portal

  • trijalistički — trijalìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na trijalizam i trijaliste ETIMOLOGIJA vidi trijal …   Hrvatski jezični portal

  • trijalist — trijàlist (trijalȉst) m DEFINICIJA onaj koji provodi ili koji pristaje uz trijalizam ETIMOLOGIJA vidi trijal …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”