trbuhozborac

trbuhozborac
trbuhozbórac m <G -rca, N mn -rci, G trbuhòzbōrācā>
DEFINICIJA
1. čovjek koji govori ne mičući usnama tako da se čini kao da glasovi dolaze iz trbuha
2. pren. onaj kojega ne treba ozbiljno shvaćati niti mu potpuno vjerovati ono što govori; šarlatan
ETIMOLOGIJA
v. trbuh + v. zbor, zboriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • trbuhozbórac — m 〈G rca, N mn rci, G trbuhòzbōrācā〉 1. {{001f}}čovjek koji govori ne mičući usnama tako da se čini kao da glasovi dolaze iz trbuha 2. {{001f}}pren. onaj kojega ne treba ozbiljno shvaćati niti mu potpuno vjerovati ono što govori; šarlatan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trbuhozborački — trbuhozbòrački pril. DEFINICIJA kao trbuhozborac, na način trbuhozboraca ETIMOLOGIJA vidi trbuhozborac …   Hrvatski jezični portal

  • trbuhozbòrački — pril. kao trbuhozborac, na način trbuhozboraca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ventrilòkvist — (ventrilokvı̏st) m trbuhozborac ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trbuhozborački — trbuhozbòračkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na trbuhozborce ETIMOLOGIJA vidi trbuhozborac …   Hrvatski jezični portal

  • ventrilokvija — ventrilòkvija ž DEFINICIJA govorenje iz trbuha; trbuhozborstvo ETIMOLOGIJA lat. ventriloquus: trbuhozborac ← venter: trbuh + loqui: govoriti …   Hrvatski jezični portal

  • ventrilokvist — ventrilòkvist (ventrilokvȉst) m DEFINICIJA trbuhozborac ETIMOLOGIJA vidi ventrilokvija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”