trebologija

trebologija
trebològija ž
DEFINICIJA
pol. publ. podr. praksa da se važne odluke i namjere ne oblikuju jasno i ne odrede rokovi kad ih treba provesti u djelo, nego se zadovoljava općenitom formulom »treba« ili »trebalo bi da« [treba društvo modernizirati, rekonstituirati itd.]
ETIMOLOGIJA
v. trebati + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • trebològija — ž pol. publ. podr. praksa da se važne odluke i namjere ne oblikuju jasno i ne odrede rokovi kad ih treba provesti u djelo, nego se zadovoljava općenitom formulom »treba« ili »trebalo bi da« [treba društvo modernizirati, rekonstituirati itd.] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”