tranzitni

tranzitni
trànzītnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na tranzit, koji se vrši tranzitom; provozni [tranzitni promet]
SINTAGMA
tranzitna carina carina koja se plaća za prolaz kroz carinsko područje neke zemlje;
tranzitna trgovina ekon. posrednička djelatnost neke zemlje pri uvozu i izvozu drugih zemalja;
tranzitna viza viza na putovnici putnika kojom mu strana zemlja dopušta samo prolaz kroz tu zemlju
ETIMOLOGIJA
vidi tranzit

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • trànzītnī — trànzītn|ī prid. koji se odnosi na tranzit, koji se vrši tranzitom [∼i promet]; provozni ∆ {{001f}}∼a carina carina koja se plaća za prolaz kroz carinsko područje neke zemlje; ∼a viza viza na putovnici putnika kojom mu strana zemlja dopušta samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tranzíten — tna o prid. (ȋ) nanašajoč se na tranzit: tranzitno blago / tranzitna cesta; tranzitna država / tranzitni gostje prehodni gostje ♦ jur. tranzitni vizum; ptt tranzitna telefonska centrala telefonska centrala, ki posreduje telefonski promet med… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ПОЛЗУЧЕСТЬ НЕУСТАНОВИВШАЯСЯ — ползучесть, протекающая при изменяющихся во времени напряжениях (Болгарский язык; Български) непрекратено пълзене (Чешский язык; Čeština) tranzitní tečení (Немецкий язык; Deutsch) abklingendes Kriechen (Венгерский язык; Magyar) labilis kúszás… …   Строительный словарь

  • СКЛАД ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ — склад, устраиваемый в местах перегрузки с одного вида транспорта на другой, как правило, на железнодорожной станции, пристани, в порту (Болгарский язык; Български) претоварачен склад (Чешский язык; Čeština) sklad v překladišti; tranzitní sklad… …   Строительный словарь

  • próvoznī — prid. koji se odnosi na provoz; tranzitni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • provozni — próvoznī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na provoz; tranzitni ETIMOLOGIJA vidi provoziti …   Hrvatski jezični portal

  • olajšáva — e ž (ȃ) 1. omilitev ali zmanjšanje dajatve, obveznosti: s carinskimi olajšavami pospeševati tranzitni promet; doseči davčne olajšave za industrijo umetnih gnojil / vozne olajšave znižanje cene za prevoz 2. kar kaj olajša: učila so olajšava pri… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prevòz — ôza m (ȍ ó) glagolnik od prevoziti ali prevažati: zdravnik je odredil prevoz v bolnico; poskrbeti za prevoz; prevoz blaga, potnikov; prevoz po železnici; stroški prevoza / prevoz križišča / avtomobilski, ladijski, letalski prevoz; javni, lokalni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • promèt — éta m (ȅ ẹ) 1. gibanje, premikanje vozil, oseb po določeni poti: ovirati, urejati, usmerjati promet; pred prazniki je na cestah velik, ekspr. živahen promet / izločati tovornjake iz prometa; izboljšati varnost v prometu / avtomobilski, ladijski …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vízum — a m (ȋ) dovoljenje za prehod čez mejo določene države, vpisano navadno v potnem listu: izdati vizum; čakati na vizum / sporazum med državama o odpravi vizumov / pog. podaljšati vizum rok veljavnosti vizuma; žigi vizumov ♦ jur. izhodni ki omogoča …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”