toplina

toplina
toplìna ž
DEFINICIJA
1. a. fiz. (simbol Q) energija koja prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature zbog razlike temperatura tih tijela; toplina predstavlja jedan oblik unutrašnje energije tvari (kinetičke, rotacijske, vibracijske itd. energije čestica, molekula atoma i dr. koje tu tvar sačinjavaju); jedinica topline joule (J), stara jedinica kalorija b. svojstvo ili stanje onoga što je toplo u fizičkom smislu, što je povišene temperature; temperatura (povišena ili općenito), toplota c. toplo mjesto, topao kutak
2. svojstvo ili stanje onoga što je toplo u prenesenom smislu; nježnost, srdačnost, ljudskost, prisnost i sl.
ETIMOLOGIJA
vidi topao

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • toplìna — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. energija koja prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature zbog razlike temperatura tih tijela; toplina predstavlja jedan oblik unutrašnje energije tvari; jedinica topline joule (đul) (J), stara… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • toplína — e ž (í) 1. kar izraža topel, prijazen odnos: pogrešati, začutiti toplino; človeška toplina; čustvena toplina / s toplino opisovati koga 2. lastnost, značilnost toplega, prijaznega: toplina besed; toplina doma 3. star. toplota: blaga aprilska… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • temperatúra — temperatúr|a ž 1. {{001f}}fiz. fizikalna veličina (simbol T), svojstvo nekog tijela koje određuje smjer prijenosa topline kada je tijelo stavljeno u dodir s nekim drugim tijelom: toplina prelazi s tijela više temperature na tijelo niže… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • temperatura — temperatúra ž DEFINICIJA 1. fiz. fizikalna veličina (simbol T), svojstvo nekog tijela koje određuje smjer prijenosa topline kada je tijelo stavljeno u dodir s nekim drugim tijelom: toplina prelazi s tijela više temperature na tijelo niže… …   Hrvatski jezični portal

  • ȁlternatīvan — ȁlternatīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je drugi, koji je druga mogućnost od dviju [∼no rješenje] 2. {{001f}}koji je pored, koji postoji pored onoga što je općenito priznato, službeno, akademsko itd. ∆ {{001f}}∼na energija energija i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • enèrgija — ž 1. {{001f}}sposobnost da se radi ili djeluje; odrješitost, odlučnost 2. {{001f}}odlika koja omogućava obavljanje rada; jakost, snaga 3. {{001f}}jačina izražavanja i iskazivanja osjećaja i snage [∼ glumca] 4. {{001f}}fiz. sposobnost kakva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fı̏zikālnī — fı̏zikāln|ī prid., {{c=1}}v. {{ref}}fìzičkī{{/ref}} ∆ {{001f}}∼a kemija proučavanje zakona koji vladaju tvarima u raznim stanjima i u reakcijama među tvarima; ∼a medicina grana medicinske znanosti koja se u primjeni koristi raznim oblicima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȃr — m (jȁra ž) arh. 1. {{001f}}proljeće 2. {{001f}}velika vrućina, jaka toplina zraka; pripeka, žega, jarost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍžnī — kȍžn|ī prid. 1. {{001f}}koji je od kože [∼i pojas; ∼e čizme; ∼a torba] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na kožu [∼a galanterija] b. {{001f}}koji je na koži, koji pripada koži [∼a bolest] ∆ {{001f}}∼e bolesti pat. bolesti koje se očituju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȃse — sr 〈G prȁseta, zb. prȁsād〉 zool. 1. {{001f}}mlado domaće i divlje svinje; krme, krmče, svinjče 2. {{001f}}refer. fam. onaj koji nespretnošću nešto uprlja [baš si ∼] ∆ {{001f}}bodljikavo ∼ zool., {{c=1}}v. {{ref}}dikobraz{{/ref}} ⃞ {{001f}}kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”