božanstvo

božanstvo
božànstvo sr <G mn bòžanstāvā/-ā>
DEFINICIJA
1. rel. božansko biće; bog
2. teol. božanska narav
3. biće božanske prirode
ETIMOLOGIJA
v. Bog

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • božànstvo — sr 〈G mn bòžanstāvā/ ā〉 1. {{001f}}rel. božansko biće; bog 2. {{001f}}teol. božanska narav 3. {{001f}}biće božanske prirode …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • božánstvo — a s (ȃ) božansko bitje, bog: antična božanstva // rel. narava, lastnosti boga: verovati v Kristusovo božanstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • božanski — božànskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na božanstvo, koji pripada božanstvu, koji ima odlike božanstva 2. božanstven ETIMOLOGIJA vidi božanstvo …   Hrvatski jezični portal

  • deva — dèva m <N mn e, G dévā> DEFINICIJA rel. 1. a. u vedskoj religiji naziv za božanstvo b. zli duhovi (demoni) u perzijskoj religiji 2. u hinduizmu i budizmu, dobri duh ili niže božanstvo 3. u zoroastrizmu jedan od zlih duhova 4. u Indiji naziv …   Hrvatski jezični portal

  • htónski — a o prid. (ọ̑) v zvezi htonsko božanstvo, v grški mitologiji božanstvo, ki živi v podzemlju: olimpijska in htonska božanstva …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Mòlok — (Mòlek, Mòloh) m 1. {{001f}}bibl. kanaansko božanstvo kojem su roditelji žrtvovali svoju djecu predajući ih vatri; kasnije žrtveni obred s nadomjesnom žrtvom 2. {{001f}}(moloh) pren. a. {{001f}}neman koja sve proždire b. {{001f}}ono što zahtijeva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Pȅrun — m 〈G Pȅruna, V Pȅrune〉 mit. praslavensko božanstvo; gromovnik, nebesnik, obitava na planinskim vrhovima, u krošnji svetog duba (hrasta); bog neba, oluje i pobjede, čuvar i izvršitelj sudbine, sudac dušama; na mjestima gdje se štovao, podizane… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Ràdgost — m mit. u slavenskoj mitologiji bog rata i gostoprimstva, glavno božanstvo Polapskih Slavena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • božànskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na božanstvo, koji pripada božanstvu, koji ima odlike božanstva 2. {{001f}}božanstven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòginja — ž božanstvo koje se predočuje u tjelesnom obliku žene; božica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”