upecati

upecati
ùpecati (se) svrš. <prez. -ām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. ùpecān>
DEFINICIJA
1. (što) uhvatiti, uloviti ribu pecajući, uloviti udicom
2. (koga) pren. a. uhvatiti koga u zamku; prevariti, nadmudriti b. žarg. vještinom zadobiti bračnog druga
3. (se) razg. biti obmanut; prevariti se
ETIMOLOGIJA
u- + v. pecati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужны ответы на билеты?

Look at other dictionaries:

  • ùpecati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ùpecān〉 1. {{001f}}(što) uhvatiti, uloviti ribu pecajući, uloviti udicom 2. {{001f}}(koga) pren. a. {{001f}}uhvatiti koga u zamku; prevariti, nadmudriti b. {{001f}}žarg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ulòviti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ùlovīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùlovljen〉 1. {{001f}}(što) uhvatiti ili ubiti u lovu (divljač); upecati (ribu) 2. {{001f}}(što) pren. vještinom steći, dobiti 3. {{001f}}a. {{001f}}(koga) trčeći stići b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uloviti — ulòviti (se) svrš. <prez. ùlovīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùlovljen> DEFINICIJA 1. (što) uhvatiti ili ubiti u lovu (divljač); upecati (ribu) 2. (što) pren. vještinom steći, dobiti 3. a. (koga) trčeći stići b. (koga u čemu)… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”