ugljik

ugljik
ùgljīk m <G ugljíka>
DEFINICIJA
kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih kuglastih molekula od samih atoma ugljika (najpoznatija buckminsterfulleren, C60 — po arhitektu Buckminsteru Fulleru)
SINTAGMA
amorfni ugljik različiti oblici elementarnog ugljika koji nastaju pougljenjivanjem raznih organskih tvari (aktivni ugljen, mineralni ugljen, koks, čađa)
ETIMOLOGIJA
v. ugljen

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ùgljīk — m 〈G ugljíka〉 kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih kuglastih molekula od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàrbōn — m 〈G karbóna〉 1. {{001f}}ugljen; karbun 2. {{001f}}kem. element ugljik (simbol C, atomski broj 6), postoji u 3 alotropske modifikacije (dijamant, grafit i amorfni ugljik, fullereni) 3. {{001f}}geol. peto razdoblje paleozojske ere; tad su stvoreni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • propelani — propeláni m mn <N propèlān> DEFINICIJA kem. policiklički ugljikovodici; njihova tri prstena u molekuli dijele zajedničku vezu ugljik ugljik ETIMOLOGIJA lat. propellens: koji tjera naprijed …   Hrvatski jezični portal

  • karbon — kàrbōn m <G karbóna> DEFINICIJA 1. ugljen; karbun 2. kem. element ugljik (simbol C, atomski broj 6), postoji u 3 alotropske modifikacije (dijamant, grafit i amorfni ugljik, fullereni) 3. geol. peti, najstariji period paleozojske ere; tad su …   Hrvatski jezični portal

  • ugljični — ùgljičnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ugljik [ugljična kiselina; alatni ugljični čelik] SINTAGMA ugljična (karbonska) vlakna vlakna koja se odlikuju velikom čvrstoćom i malom masom, upotrebljavaju se u industriji i u svemirskim projektima;… …   Hrvatski jezični portal

  • ugljikovodici — ugljikovodíci m mn <N ugljikovòdīk> DEFINICIJA kem. organski spojevi koji sadrže samo ugljik i vodik, smatraju se matičnim tvarima svih organskih spojeva [alifatski ugljikovodici; aromatski ugljikovodici; nafteni ugljikovodici] ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • ugljikov — ugljíkov prid. DEFINICIJA koji se odnosi na element ugljik ili koji ga sadrži SINTAGMA ugljikov ciklus kruženje ugljika u biokemijskom ciklusu; ugljikov dioksid kem. anorganski spoj, bezbojni plin CO2, nastaje izgaranjem i izdisanjem uz dovoljnu… …   Hrvatski jezični portal

  • Tobacco packaging warning messages — Smoking warning on the back of a cigarette pack, in Australia Tobacco packaging warning messages are health warning messages that appear on the packaging of cigarettes and other tobacco products. They have been implemented in an effort to enhance …   Wikipedia

  • ugljíkov — prid. koji se odnosi na element ugljik ili koji ga sadrži [∼ dioksid; ∼ monoksid] ∆ {{001f}}∼ ciklus kruženje ugljika u biokemijskom ciklusu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àlkohol — m kem. 1. {{001f}}bezbojna, zapaljiva i hlapiva tekućina, pripada organskim spojevima koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljik ako taj nije član aromatske jezgre [običan ∼; industrijski ∼] 2. {{001f}}〈mn〉 zajednički naziv za spojeve… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”