ugošćivati

ugošćivati
ugošćívati (koga) nesvrš. <prez. ugòšćujēm, pril. sad. ugòšćujūći, prid. trp. ugòšćīvān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi ugostiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ugošćívati — (koga) nesvrš. 〈prez. ugòšćujēm, pril. sad. ugòšćujūći, prid. trp. ugòšćīvān, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ugostiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • traktirati — traktírati dv. <prez. tràktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA rij. 1. raspravljati, izlagati (o nekoj temi, problemu) 2. ugošćivati ETIMOLOGIJA vidi traktat …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”