tvrdoglavost

tvrdoglavost
tvrdòglavōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. svojstvo i držanje onoga koji je tvrdoglav, krajnja nepopustljivost; svojeglavost, upornost [magareća tvrdoglavost]
2. tvrdoglav postupak
ETIMOLOGIJA
vidi tvrdoglav

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tvrdòglavōst — ž 1. {{001f}}svojstvo i držanje onoga koji je tvrdoglav, krajnja nepopustljivost; svojeglavost, upornost [magareća ∼] 2. {{001f}}tvrdoglav postupak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jogùnluk — m 〈N mn uci〉 reg. upornost, tvrdoglavost, obijest …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nepòjmljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji nije pojmljiv, koji se ne može pojmiti; nezamisliv, nespoznatljiv, opr. pojmljiv 2. {{001f}}koji je izražen u velikoj količini ili intenzitetu [∼a glupost; ∼a sebičnost; ∼a tvrdoglavost] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • persistèncija — ž 1. {{001f}}stalnost, ustrajnost, izdržljivost, upornost, tvrdoglavost 2. {{001f}}postojanje, opstojanje, realni ili idealni opstanak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pr̀kos — pr̀kos1 m namjeran postupak protivan čijoj volji ili mišljenju; strastvena nepopustljivost, tvrdoglavost; inat pr̀kos2 m bot. ukrasna biljka (Portulaca grandiflora) iz porodice štitarki (Umbelliferae) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojèglavōst — ž osobina onoga koji je svojeglav; tvrdoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȍjevolja — ž ponašanje i postupci onoga koji je svojevoljan; tvrdoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvrdòća — ž 1. {{001f}}mehaničko svojstvo krutih tijela, otpor koji pružaju rezanju, dodiru, obrađivanju itd.; tvrdina 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}strogost, oštrina, okrutnost b. {{001f}}upornost, tvrdoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svojeglavost — svojèglavōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je svojeglav; tvrdoglavost ETIMOLOGIJA vidi svojeglav …   Hrvatski jezični portal

  • svojevolja — svȍjevolja ž DEFINICIJA ponašanje i postupci onoga koji je svojevoljan; tvrdoglavost ETIMOLOGIJA v. svoj + v. volja …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”