ujedinjivati

ujedinjivati
ujedinjívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ujedìnjujēm, pril. sad. ujedìnjujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi ujediniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ujedinjívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ujedìnjujēm (se), pril. sad. ujedìnjujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ujediniti{{/ref}}, {{ref}}ujedinjavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ujedinjávati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ujedìnjāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ujediniti{{/ref}}, {{ref}}ujedinjivati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ujedinjavati — ujedinjávati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ujedìnjāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ujediniti, ujedinjivati ETIMOLOGIJA vidi ujediniti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”