aglutinacija

aglutinacija
aglutinácija ž
DEFINICIJA
1. sljepljivanje, skupljanje tvari [aglutinacija brašna]
2. fiziol. pojava skupljanja, zgrušavanja ili sljepljivanja pojedinačnih stanica prouzročena reakcijom antigen-antitijelo [aglutinacija krvi; aglutinacija bakterija]
3. lingv. nizanje afiksa s točno određenim gramatičkim funkcijama uz korijen riječi
ETIMOLOGIJA
nlat. agglutinatio ≃ lat. agglutinare: lijepiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aglutinácija — e ž (á) 1. med. sprijemanje, zlepljanje: krvna aglutinacija; aglutinacija celic 2. lingv. tvorba besed z dodajanjem samostojnih pripon …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • aglutinativan — ȁglutinatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji ima svojstva aglutinacije SINTAGMA aglutinativni jezici lingv. jezici u kojima se oblici riječi tvore pripajanjem afiksa (npr. turski, mađarski) ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinini — aglutiníni m mn <N aglutìnīn, G aglutinína> DEFINICIJA protutijela koja mogu sljepljivati antigenske čestice ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinogen — ȁglutinogēn m <G aglutinogéna> DEFINICIJA tvar koja uzrokuje aglutinaciju ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinativnost — aglutinatívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je aglutinativno ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinirati — aglutinírati dv. <prez. aglutìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA skupiti/skupljati se, slijepiti/sljepljivati ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • hemaglutinin — hemaglutìnīn m <G hemaglutinína> DEFINICIJA biol. aglutinin koji reagira na crvena krvna zrnca koja se potom zgrušavaju ETIMOLOGIJA hema + v. aglutinacija, aglutinin …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”