sunećenje

sunećenje
sùnećēnje sr
DEFINICIJA
isl. obrezivanje spolnog organa dječaka po propisima islama; cirkumcizija, sunet
ETIMOLOGIJA
vidi sunet

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sùnećēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sunetiti{{/ref}} 2. {{001f}}isl. obrezivanje spolnog organa dječaka po propisima islama; cirkumcizija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cirkumcízija — ž rel. med. obrezivanje prepucija na penisu dječaka po propisima nekih vjera (islama – sunet, židovstva – brit mila) ili iz medicinskih razloga (fimoza); sunet, sunećenje, obrezivanje peritomija ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùnet — m isl. 1. {{001f}}sve što je Muhamed naučavao, a ne piše u Kur’anu; suna, hadı̏s, hàdit 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sunećenje{{/ref}} ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sunet — sùnet m DEFINICIJA isl. 1. rel. sve što je Muhamed naučavao, a ne piše u Kur̕anu; suna, Hadis (Hadit) 2. v. sunećenje ETIMOLOGIJA tur. sünnet ← arap. sunnä …   Hrvatski jezični portal

  • cirkumcizija — cirkumcízija ž DEFINICIJA rel. med. obrezivanje prepucija na penisu dječaka po propisima nekih vjera (islama sunet, židovstva brit mila) ili iz medicinskih razloga (fimoza); obrezivanje, sunećenje, sunet ETIMOLOGIJA lat. circumcisio …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”