vrgnuti

vrgnuti
vȑgnuti (što) svrš. <prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, imp. vȑgni/vȑzi>
DEFINICIJA
1. iz ruke snažno baciti bez određena cilja, odbaciti
2. uvinuti (ruke na leđa)
3. potegnuti, mahnuti
4. dobaciti, dosegnuti
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka): Vr̀gōč (520, Split, Sinj, I Slavonija, Solin, + v. oko), Vr̀gōć (Split, Sinj)
ETIMOLOGIJA
prasl. *vьrgnǫti (rus. vérgnut', polj. wiergnąć) ← ie. *werg-: okretati (grč. érgon: djelo, skr. varjati: radi, vrti)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • vrći — vȑći (što) svrš. DEFINICIJA v. vrgnuti ETIMOLOGIJA vidi vrgnuti …   Hrvatski jezični portal

  • vȑći — svrš., {{c=1}}v. {{ref}}vrgnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrgnuti — svȑgnuti (koga, što) svrš. <prez. ēm, pril. pr. ūvši, aor. svȑgoh/svȑgnuh, prid. trp. svȑgnūt> DEFINICIJA zbaciti, oboriti, skinuti (ob. s prijestolja, s kakve vlasti) ETIMOLOGIJA s (a) + v. vrgnuti …   Hrvatski jezični portal

  • razvrgnuti — ràzvrgnuti (ràzvrći) (što) svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. ràzvrgni, prid. rad. ràzvrgnuo/ràzvrgao/ràzvrgla ž, prid. trp. ràzvrgnūt> DEFINICIJA 1. arh. upotrebom snage odijeliti na dva dijela; rastrgnuti, raskinuti 2. prekinuti a.… …   Hrvatski jezični portal

  • opovrgnuti — opòvrgnuti (opòvrći) svrš. <prez. opòvrgnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. opòvrgnūt> DEFINICIJA (o)poreći, osporiti, pobiti ETIMOLOGIJA o (b) + po (b) + v. vrgnuti …   Hrvatski jezični portal

  • povrći — pòvrći svrš. <prez. pòvrgnēm, pril. pr. pòvrgāvši, prid. rad. pòvrgao> DEFINICIJA odbaciti ONOMASTIKA Pòvržen m. os. ime (narodno, profilaktičko, odnosno zaštitno), zast. pr.: Povrzánović (Pula, Primorje), Pòvrženić (250, Jastrebarsko, selo …   Hrvatski jezični portal

  • podvrgnuti — pòdvrgnuti (pòdvrći) svrš. <prez. pòdvrgnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. pòdvrgnūt> DEFINICIJA 1. a. (koga, što) učiniti što objektom, izložiti utjecaju čega [podvrgnuti zračenju] b. podčiniti, podvlastiti 2. (se) pokoriti se, podčiniti se,… …   Hrvatski jezični portal

  • vrze — vȑze sr DEFINICIJA pom. nogostupnice od komada užadi za penjanje uza snast poprečno privezane uz jarbolne pripone ETIMOLOGIJA vidi vrgnuti …   Hrvatski jezični portal

  • zavrgnuti — zàvrgnuti (se) svrš. <prez. zàvrgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. zàvrgni (se), prid. trp. zàvrgnūt> DEFINICIJA 1. (što) zabaciti na leđa 2. (se) a. nastati, izroditi se, otpočeti; zavrći se b. zasnovati se, pojaviti se u zametku; izleći …   Hrvatski jezični portal

  • vrsti — vȓsti se nesvrš. <prez. vr̀zēm se, pril. sad. vr̀zūći se> DEFINICIJA v. vrzmati ETIMOLOGIJA vidi vrgnuti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”