vuk

vuk
vȗk m <V vȗče, N mn vȗci/vȕkovi>
DEFINICIJA
1. zool. a. sisavac mesožder (Canis lupus) iz porodice pasa b. v. pirka
2. pren. oštar, zajedljiv, svadljiv čovjek
3. a. oruđe kojim se natežu obruči na bačvu b. gornja strana brda u tkalačkom stanu
4. oteklina ili rana, izazvana trenjem i znojenjem (ob. pod pazuhom ili u preponama)
FRAZEOLOGIJA
ako si ubio vuka baci ga i u jamu posl. svaki posao valja završiti do kraja;
gladan kao vuk vrlo gladan;
izjeo (pojeo) vuk magare (magarca) nikom ništa, prošlo je bez ikakvih posljedica, zataškana je neugodna stvar;
krsti vuka, a vuk u goru za onoga kome ne vrijedi davati dobre savjete;
mi o vuku, a vuk na vrata kaže se za onoga koji naiđe u času kad se o njemu govori;
mrtvome vuku rep mjeriti posl. lako je izricati stroge sudove nad onim tko više nije živ i kojega se više nema tko zašto bojati;
ne jedu vuci meso po poruci dobro je da svaki svoj posao uradi sam;
neka je i vuk sit i koze (ovce) cijele (i vuci siti, i ovce na broju) svima je po volji, svi su zadovoljni;
platiti (platio) kao vuk kožom, v. koža ;
postaviti vuka za pastira, dati vuku kozliće pasti, dati vuku da čuva ovce povjeriti komu ono što se ne smije jer je on za to najopasniji (gramzivome povjeriti materijalna dobra, da čime upravlja i sl.);
star vuk pasja šala posl. kad čovjek izgubi prirodne snage, vlast ili moć onda se s njime lako obračunavaju mnogo slabiji i oni koji su ga se prije bojali = na stara (slaba) vuka i zec diže nogu;
tjerajući lisicu istjerao vuka, v. lisica ;
vuci te izjeli reg. kletva upućena stoci;
vuk dlaku mijenja, a ćud nikada kaže se za onoga koji ne mijenja svoju narav (obično lošu);
u njemu (tebi itd.) vuci viju bijesan je (što slabo prikriva), nosi u sebi bijes [došao je s puta, našao nas u normalnom raspoloženju, a u njemu vidiš da vuci viju]
ONOMASTIKA
Vȗk m. os. ime (narodno, najproduktivnija profilaktička imenska osnova, osobito u dinarskoj i bosanskoj antroponimiji; tek od 18. st. vezuje se uglavnom uz pravosl.); isto: Vúco, Vùčeha, Vùčemil, Vȕčeta, Vùčina, Vȕčko, Vȕjica, Vújo, Vúkac, Vukàdin, Vùkal, Vùkan, Vȕkās, Vukàšin, Vúkić, Vȕkman, Vȕkmīr, Vȕkobrat, Vȕkoje, Vȕkomīl, Vȕkoslav, Vȕkota, Vúle i sl.
pr. (prema Kurt, prevedeno na tur.): Kùrtov (120, Biograd, Dalmacija), Kùrtović (1050, Kaštela, sred. Dalmacija, Osijek); (prema Wolf, ← njem.): Vòlf (790, Čabar, Gorski kotar, I Slavonija, Zagreb); (od imena, nadimačka i etnici): Ukálović (480, Zadar), Ukánović (Poreč), Ùkas (Šibenik, Dalmacija), Ȗkić (310, Šibenik, Kaštela, sred. Dalmacija, Istra), Ùkošić (Pula), Ùkota (Pula, Istra), Ùkotić (Pula, Istra), Ùković (Opatija, Senj), Ùkušić (Pazin, Istra), Vȃlčić (540, Zadar, Zagreb, Primorje, Ozalj, Istra, v. i Valentin), Vàtavuk (210, Drniš, sred. Dalmacija, Zadar, v. i hvatati), Vèlček (Zagreb), Vélčić (230, Rijeka, Primorje, Krk, Zadar), Vlček (Garešnica, Rijeka, Z i I Slavonija), Vlk (Slavonski Brod, Zagreb), Vùcelić (170, Ogulin, Karlovac, Slavonski Brod), Vùcelja (Drniš, Pakrac, Zagreb, Knin), Vúcić (190, Drniš, Zadar, I Slavonija), Vùcković (140, Podravina, Samobor, Međimurje), Vúco (180, Sinj, sred. Dalmacija, Kutina), Vùčāj (Rijeka, Zagreb, Varaždin), Vùčājnik (Zaprešić, Križevci), Vùčajnk (Zaprešić, Krapina), Vúčak (650, Imotski, sred. Dalmacija, Knin), Vùčan (Grubišno Polje, Podravina), Vučánović (Rijeka, Osijek), Vùček (Slavonija, Moslavina), Vùčelić (Zagreb, Ploče), Vùčemīl (Imotski, Primorje), Vučèmilo (240, Sinj, Split, Bjelovar, Vukovar), Vučemílović (250, Našice, Slavonija, Zagora), Vùčenov (Rijeka, Vukovar, Zadar), Vučénović (750, Šibenik, Sisak, Baranja, Knin), Vȕčeta (Podravina, Slunj), Vùčetić (1610, Zadar, sred. Dalmacija, Otočac, Hvar), Vúčevac (Vinkovci, I Slavonija, Zagreb), Vȗčević (Omiš, Gospić), Vùčica (210, sred. Dalmacija, Dubrovnik, Slavonija), Vučíčević (320, Županja, Banovina, Slunj, Orahovica), Vùčičić (Solin, Split), Vùčić (1610, Ogulin, Sinj, sred. Dalmacija, Karlovac), Vučíćević (140, Dubrovnik, I Slavonija), Vučílovec (Dugo Selo), Vučilòvskī (150, Krapina, Valpovo, Prigorje), Vùčin (Turopolje), Vùčina (220, Jastrebarsko, Vinkovci, Dalmacija), Vùčinac (Vinkovci), Vùčinić (1120, Vrbovsko, Gvozd, Slavonski Brod), Vučínovec (Vrbovec, Ivanić Grad), Vučínović (200, Zagreb, Zadar, Primorje, Dvor), Vȕčkić (Zaprešić, Trogir, Turopolje), Vȕčko (330, I Slavonija, J Dalmacija, Split, Đurđevac), Vȕčkov (Biograd, Split), Vȕčkovac (I Slavonija), Vučkovèčkī (Ivanec, Zagreb, Koprivnica), Vȕčkovic (Metković, Bjelovar), Vȕčkovič (Metković, I Slavonija), Vȕčković (4780, Sinj, Karlovac, Knin, Slavonski Brod, Metković, Zagora, J Dalmacija), Vȕćković (Zlatar Bistrica, Metković, Slunj), Vùica (170, Metković, Zadar, J Dalmacija), Vùičić (Dubrovnik, Nova Gradiška, Kordun, Sisak), Vúić (410, Vinkovci, Banovina, Županja, Otočac), Vúin (Split), Vuínac (Makarska, Metković, Split), Vuínović (Knin), Vùišāk (Dvor, Petrinja), Vùjačić (Dubrovnik, Pula), Vujadínović (Vinkovci, Zadar), Vujàklija (820, Glina, Banovina, Kordun), Vujáković (240, Sisak, Banovina, Knin, Kaštela), Vujánac (Daruvar, Osijek), Vùjanić (920, Knin, Banovina, Pakrac, Benkovac), Vujánović (500, Banovina, Gvozd, Slavonija), Vùjasić (Petrinja, Sisak), Vùjasin (360, Biograd, Sinj, Sisak, Virovitica, Novska), Vujasínović (890, Knin, Požega, Zadar, Vinkovci), Vujíšković (Dvor, Pokuplje, Bjelovar), Vùjat (Pula, Nova Gradiška), Vujátović (490, Knin, Banovina, Baranja), Vújčić (1320, J i sred. Dalmacija, Dvor, Split, v. i ujak), Vùjeva (120, Vinkovci, I Slavonija, Kaštela), Vùjević (970, Split, J Dalmacija, Zadar, Sinj), Vȕjica (240, Pula, Vinkovci, Zadar, Turopolje), Vȕjičić (680, Korenica, Sisak, Pula), Vújić (2060, Z i I Slavonija, Nova Gradiška, Podravina), Vújin (100, Zagreb, I Slavonija, Donji Lapac, Šibenik), Vùjina (Kaštela), Vujínović (310, Dubrovnik, Knin, Đakovo, Split), Vùjisić (Split, Pula), Vújko (130, Šibenik, Knin), Vújkov (Našice), Vújkovac (Novska), Vújković (250, Daruvar, Slavonija, Benkovac), Vujmílović (Rijeka, Split), Vùjnić (100, Osijek, I Slavonija, Drniš, Split), Vùjnovac (180, Valpovo, I Slavonija), Vùjnović (2000, Gospić, Lika, Ogulin, Vrbovsko), Vujóšević (Vinkovci, Split), Vȗjović (280, Dubrovnik, Pula, Baranja), Vȗk (2060, Zagorje, Međimurje, Varaždin, Nova Gradiška), Vúkac (Vrbovec), Vukàdin (770, Knin, I Slavonija, Sinj), Vukadínović (850, I Slavonija, Korenica, Pakrac, Otočac), Vukàjlić (Slavonski Brod, Požega), Vukàjlija (Vukovar, Sisak), Vukájlović (240, Vukovar, Vinkovci, Cres-Lošinj), Vùkalić (Zagreb, Sisak), Vukáljević (Đakovo, Zagreb), Vukálović (330, Novi Marof, Podravina, Prigorje, Slavonija), Vùkan (Sinj, Split, Vukovar), Vukánac (Obrovac), Vùkanović (120, Dubrovnik, I Slavonija), Vùkas (1220, Sinj, Ogulin, Dubrovnik, Benkovac, Vukovar), Vukásović (950, Sinj, sred. Dalmacija, I Slavonija), Vukàšin (340, Drniš, sred. Dalmacija, Dubrovnik, I Slavonija, Knin), Vukàšina (Biograd, Zadar), Vukašínec (Turopolje, Moslavina, Baranja), Vukašínović (530, Slavonija, Novska), Vùkava (Solin, Drniš), Vùkavić (Koprivnica), Vùkčević (500, Obrovac, Zadar, Gračac, Sisak, Knin), Vukdrágović (Karlovac), Vùkek (Čazma, Bjelovar), Vùkelić (4060, Zagreb, Primorje, Ogulin, Gospić), Vùkelja (310, Ogulin, sred. Dalmacija, Grubišno Polje), Vùkes (Ivanić Grad, Donja Stubica), Vùkešin (Varaždin, Zadar), Vùketić (Sisak, Baranja), Vukíčević (870, Šibenik, Vukovar, Glina, Drniš), Vúkić (2780, Zadar, Zabok, Dubrovnik, Pokuplje), Vukíćević (Zagreb, Rijeka, Pula), Vúkin (Karlovac, Ozalj, Požega), Vùkina (Vukȋna) (160, Ludbreg, Klanjec, Međimurje), Vukínovac (Sisak, Gvozd), Vùkliš (Pakrac, Sisak), Vùkman (900, Trogir, sred. Dalmacija, Sinj, Baranja), Vùkmanić (320, Pregrada, Duga Resa, Ogulin, Baranja), Vukmánović (350, Banovina, Z Slavonija), Vȕkmīr (Sisak, Našice, J Slavonija), Vùkmirica (100, Knin, Zadar, I Slavonija), Vùkmirić (Koprivnica, Sesvete, Ludbreg), Vukmírović (900, Lika, Knin, Kostajnica, Karlovac), Vùknić (130, Osijek, sred. i J Dalmacija), Vúko (330, Split, Sinj, I Slavonija), Vȕkobrād (Bjelovar, Sisak), Vȕkobradić (Bjelovar, Koprivnica), Vukobrádović (Moslavina), Vȕkobrat (120, Knin, Karlovac, Pula, Turopolje), Vukobrátović (630, Vojnić, Karlovac, Korenica, I Slavonija, Otočac), Vȕkoder (Otočac, Jastrebarsko), Vȕkoić (Križevci), Vȕkoja (930, I Slavonija, Zagreb, Požega, Biograd), Vȕkoje (360, Slavonski Brod, Baranja, Požega, Županja, Dubrovnik), Vukójević (930, I Slavonija, Knin, Dubrovnik), Vùkojić (Bjelovar), Vùkolić (Sisak, Pakrac), Vȕkoman (Sinj), Vukòmānčić (Moslavina), Vukománović (350, I Slavonija, Podravska Slatina, Posavina), Vùkonić (130, Rijeka, Delnice, Prigorje), Vȕkorēp (100, Dubrovnik, Split, Dvor, Metković), Vȕkorepa (610, Split, sred. Dalmacija, Drniš, Županja), Vȕkosav (240, Vrgorac, J Dalmacija), Vukòsavić (Vinkovci, Dubrovnik), Vukosávljević (440, I Slavonija, Sisak, Pakrac), Vȕkoša (160, Zadar, Rijeka), Vȕkošić (110, Slunj, Ivanić Grad, Đurđevac), Vùkota (Sisak, Rijeka, Daruvar), Vùkotić (420, Sisak, Novska, Dubrovnik, Koprivnica), Vȗkov (160, Šibenik, Vinkovci), Vùkovčan (Duga Resa, Zagreb), Vȗković (11.930, I Slavonija, Ogulin, Lika, Zagora), Vukovìnskī (Samobor, Zagreb, Zaprešić), Vukovójac (Otočac, Kaštela), Vukòvskī (Ivanec, Orahovica, Podravska Slatina), Vùkres (Đurđevac), Vùksan (950, Gvozd, Benkovac, Otočac, Imotski), Vùksanić (240, Valpovo, I Slavonija, Baranja), Vuksánović (710, Slavonski Brod, Slavonija, Sisak), Vȕkša (510, Benkovac, S Dalmacija, Metković, Donji Lapac), Vùkšan (Đurđevac, Virovitica, Dugo Selo), Vùkšević (Zadar), Vȕkšić (1390, Šibenik, Nova Gradiška, sred. Dalmacija, Virovitica, Osijek), Vùkšinić (Slavonski Brod, Pokuplje), Vùkusić (Split, Vrgorac), Vùkušić (2310, Primorje, sred. Dalmacija, Drniš, Omiš), Vulánović (Zagreb, Dubrovnik), Vȕlās (120, Split, sred. Dalmacija, Zagreb), Vùlčik (Vukovar, I Slavonija), Vulèlija (160, Benkovac, S Dalmacija), Vulèsica (Zadar, Pula), Vȕleša (Dubrovnik), Vȕleta (490, Sinj, Zadar, Slavonski Brod, Vrgorac), Vùletić (2450, Lika, Kordun, Zagora, Imotski), Vùletin (160, Kaštela, sred. Dalmacija, Zagreb), Vùlević (Split, Zagreb), Vulíčević (Dubrovnik, Karlovac, Obrovac), Vúlić (1740, Split, Zadar, Našice, Omiš, Obrovac), Vȕlin (430, Biograd, Šibenik, Zadar, I Slavonija)
top. (naselja): Vúčak (Donja Stubica, 471 stan.), Vúčani (Čazma, 92 stan.), Vučetínec (Čakovec, 558 stan.), Vùčēvci (Đakovo, 368 stan.), Vùčevica (Solin, 94 stan.), Vučìlčevo (Grad Zagreb, 159 stan.), Vùčinići (Vrbovsko, 80 stan.), Vùčipolje (Sinj, 174 stan.; Gračac, 66 stan.), Vȕčjak Feríčanačkī (Našice, 293 stan.), Vȕčkovac (Našice, 487 stan.), Vújići Vojákovačkī (Križevci, 61 stan.), Vújnovići (Vrbovsko, 83 stan.), Vukánovec (Čakovec, 286 stan.), Vùkelić (Ogulin, 34 stan.), Vùkelići (Vrbovsko, 25 stan.), Vùketić (Ozalj, 37 stan.), Vȕkmanić (Karlovac, 360 stan.), Vȕkoder (Karlovac, 171 stan.), Vukójevica (Požega, 105 stan.), Vukòmerić (Grad Zagreb, 88 stan.), Vukójēvci (Našice, 983 stan.), Vukóševac (Sisak, 129 stan.), Vȗkova Gòrica (Duga Resa, 115 stan.), Vȗkovec (Križevci, 149 stan.), Vukòvije (Daruvar, 103 stan.), Vùkōvje Zèlinskō (Sveti Ivan Zelina, 77 stan.), Vȗkovo Bȑdo (Jastrebarsko, 18 stan.), Vúkovo Sȅlo (Grad Zagreb, 325 stan.), Vȕkovōj (Ivanec, 174 stan.), Vùksani (Ozalj, 14 stan.), Vùkšin Šípak (Jastrebarsko, 461 stan.), Vùkšinec Rijȇčkī (Križevci, 86 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. *vьlkъ (stsl. vlьkъ, rus. volk, polj. wilk), lit. vilkas ← ie. *wlkwos (lat. lupus, grč. lýkos)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Vuk — (Lobo en serbio) es un nombre de pila. Antiguamente, se daba este nombre a los neonatos débiles o enfermos para que un lobo les protegiera de la brujería y de la enfermedad. Existen múltiples variantes de este nombre: Masculinas: Vuk, Vukota,… …   Wikipedia Español

  • Vuk — steht für Vuk (Film), ungarischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1981 Vuk (serbokroatisch für „Wolf“) ist der Name folgender Personen: Künstlername: Vuk (Musikerin), finnisch amerikanische Musikerin Familienname: Vladimir Vuk (* 1980), kroatischer …   Deutsch Wikipedia

  • VUK — is the Serbo Croatian word for Wolf .*Vuk (novel), a novel by Istvan Fekete *Vuk (film), an animated Hungarian movie *Vuk (name), Serbian given name …   Wikipedia

  • Vuk — Vuk, serb. Gelehrter, s. Karadžić …   Kleines Konversations-Lexikon

  • vȗk — m 〈V vȗče, N mn vȗci/v‹kovi〉 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}sisavac mesožder (Canis lupus) iz porodice pasa b. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}pirka{{/ref}} 2. {{001f}}pren. oštar, zajedljiv, svadljiv čovjek 3. {{001f}}a. {{001f}}oruđe kojim se natežu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Vuk — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Vuk (« loup » en serbo croate) peut désigner : Vuk, un roman d Istvan Fekete ; Vuk, un film d animation hongrois adaptation du… …   Wikipédia en Français

  • Vuk Karadzic — Vuk Karadžić Vuk Stefanović Karadžić (kyrillisch Вук Стефановић Караџић; * 17. November 1787 in Tršić an der Drina; † 7. Februar 1864 in Wien) war ein serbischer Philologe, wichtigster Sprachreformer der serbischen Schriftsprache …   Deutsch Wikipedia

  • Vuk Karadžić — Vuk Stefanović Karadžić (kyrillisch Вук Стефановић Караџић; * 17. November 1787 in Tršić an der Drina; † 7. Februar 1864 in Wien) war ein serbischer Philologe, wichtigster Sprachreformer der serbischen Schriftsprache …   Deutsch Wikipedia

  • Vuk Stefanovic Karadzic — Vuk Karadžić Vuk Stefanović Karadžić (kyrillisch Вук Стефановић Караџић; * 17. November 1787 in Tršić an der Drina; † 7. Februar 1864 in Wien) war ein serbischer Philologe, wichtigster Sprachreformer der serbischen Schriftsprache …   Deutsch Wikipedia

  • Vuk Stefanović Karadzić — Vuk Karadžić Vuk Stefanović Karadžić (kyrillisch Вук Стефановић Караџић; * 17. November 1787 in Tršić an der Drina; † 7. Februar 1864 in Wien) war ein serbischer Philologe, wichtigster Sprachreformer der serbischen Schriftsprache …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”