stupidnost

stupidnost
stupídnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je glup, koji teško shvaća, koji je ograničen; glupost, blesavost, tupoglavost
ETIMOLOGIJA
vidi stupidan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • stupídnōst — ž osobina onoga koji je glup, koji teško shvaća, koji je ograničen; glupost, blesavost, tupoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”