zdravoseljački

zdravoseljački
zdravosèljāčkī prid. (ob. iron.)
DEFINICIJA
kojega odlikuje seljački način mišljenja ili života [zdravoseljački zaključak; zdravoseljački postupak]
ETIMOLOGIJA
v. zdrav + v. selo, seljački

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • zdravoseljački — zdravosèljāčki pril. DEFINICIJA pomoću zdravog seljačkog načina mišljenja ili navika zaključiti ETIMOLOGIJA vidi zdravoseljački …   Hrvatski jezični portal

  • zdravosèljāčki — pril. pomoću zdravog seljačkog načina mišljenja ili navika zaključiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zdravosèljāčkī — prid. (ob. iron.) kojega odlikuje seljački način mišljenja ili života [∼ zaključak; ∼ postupak] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”