strujanje

strujanje
strújānje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. strujiti (strujati)
2. fiz. gibanje čestica kapljevina i plinova [vrtložno strujanje; slojevito strujanje]
3. premještanje čestica ili svojstava [strujanje elektriciteta; toplinsko strujanje]
ETIMOLOGIJA
vidi struja

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • strújānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}strujati{{/ref}} 2. {{001f}}fiz. gibanje čestica kapljevina i plinova [vrtložno ∼; slojevito ∼] 3. {{001f}}premještanje čestica ili svojstava [∼ elektriciteta; toplinsko ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strújanje — a s (ū) glagolnik od strujati: strujanje reke; skrbeti za čim boljše strujanje zraka v spalnicah / prikazal je idejna strujanja tistega časa …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vjȅtar — vjȅt|ar m 〈G tra, N mn vjètrovi/ tri knjiš.〉 1. {{001f}}meteor. a. {{001f}}općenito strujanje zraka b. {{001f}}horizontalno strujanje zraka [∼ar jača; ∼ar slabi; ∼ar podiže prašinu; ∼ar dere (o osobito jakom vjetru na usjecima, u gudurama itd.)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vr̀tložan — vr̀tlož|an prid. 〈odr. žnī〉 koji je poput vrtloga, koji je po svojstvima vrtlog, koji se oblikuje u vrtlogu ∆ {{001f}}∼na struja fiz. električna struja koja pod utjecajem magnetskog polja u vodiču teče putanjom slično vrtlogu; Foucaultova struja; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zònālan — zònāl|an prid. 〈odr. lnī〉, {{c=1}}v. {{ref}}zonski{{/ref}} ∆ {{001f}}∼no strujanje meteor. prostrano atmosfersko strujanje uzduž ili približno uzduž geografskih paralela …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zonalan — zònālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA v. zonski SINTAGMA zonalno strujanje meteor. prostrano atmosfersko strujanje uzduž ili približno uzduž geografskih paralela ETIMOLOGIJA vidi zona …   Hrvatski jezični portal

  • vrtložan — vr̀tložan prid. <odr. žnī> DEFINICIJA koji je poput vrtloga, koji je po svojstvima vrtlog, koji se oblikuje u vrtlogu SINTAGMA vrtložna struja fiz. električna struja koja pod utjecajem magnetskog polja u vodiču teče putanjom slično vrtlogu; …   Hrvatski jezični portal

  • vjetar — vjȅtar m <G tra, N mn vjètrovi/ tri knjiš.> DEFINICIJA 1. meteor. a. općenito strujanje zraka b. horizontalno strujanje zraka [vjetar jača; vjetar slabi; vjetar podiže prašinu; vjetar dere (o osobito jakom vjetru na usjecima, u gudurama itd …   Hrvatski jezični portal

  • cìklōnskī — cìklōnsk|ī prid. koji se odnosi na ciklone [∼o strujanje] ∆ {{001f}}∼e staze meteor. prosječne putanje kojem se gibaju ciklone u umjerenim širinama Europe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȁh — (dȃh) m 〈N mn ovi/dȁsi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}ono što izdišu živa bića 2. {{001f}}izdisanje i udisanje; sapa 3. {{001f}}lagano strujanje zraka 4. {{001f}}miris, vonj; zadah ∆ {{001f}}∼ proljeća (vjetra) nagovještaj, trag proljeća (vjetra); ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”