žderati

žderati
ždèrati (se) nesvrš. <prez. ždȅrēm (se), pril. sad. ždȅrūći (se), gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
razg.
1. (što) a. pejor. pohlepno, halapljivo i previše jesti b. trošiti suviše vremena, novca, materijala za izradu i sl.; gutati, uništavati
2. (koga) jediti, uzrujavati, nervirati
3. (se) a. uzrujavati se u sebi, nervirati se, izjedati se brigom b. međusobno se gložiti, uništavati
4. jesti (za neke životinje, ob. zvijeri)
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka): Ždérić (550, Ploče, Metković, Dalmacija, Slavonija), Ždéro (150, Imotski, Dalmacija, Slavonija)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. žьrati (rus. žrat', polj. żrać), lit. gerti: piti ← ie. *gwerh3- (lat. vorare: proždirati, grč. bibrṓskein)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • zdèrati — (što) svrš. 〈prez. zdȅrēm, pril. pr. āvši, imp. zdèri, prid. trp. zdȅrān〉 trgajući, kidajući odvojiti, otrgnuti s podloge; skinuti, zguliti, sljuštiti (gornji sloj, zavoj s rane, odjeću i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ždèrati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ždȅrēm (se), pril. sad. ždȅrūći (se), gl. im. ānje〉 razg. 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}pejor. pohlepno, halapljivo i previše jesti b. {{001f}}trošiti suviše vremena, novca, materijala za izradu i sl.; gutati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zderati — zdèrati (što) svrš. <prez. zdȅrēm, pril. pr. āvši, imp. zdèri, prid. trp. zdȅrān> DEFINICIJA trgajući, kidajući odvojiti, otrgnuti s podloge; skinuti, zguliti, sljuštiti (gornji sloj, zavoj s rane, odjeću i sl.) ETIMOLOGIJA s (sa ) + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • ždrati — ždrȁti nesvrš. <prez. ždrȇm, gl. im. ždránje> DEFINICIJA ekspr. žderati (1 3), v. ETIMOLOGIJA vidi žderati …   Hrvatski jezični portal

  • ždrijeti — ždrijȇti nesvrš. <prez. ždrȇm, pril. sad. ždrȗći, gl. im. ždrénje> DEFINICIJA ekspr. žderati ETIMOLOGIJA vidi žderati …   Hrvatski jezični portal

  • zderavati — zderávati (što) nesvrš. <prez. zdèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zderati ETIMOLOGIJA vidi zderati …   Hrvatski jezični portal

  • jȅsti — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. jȅdēm (se), pril. sad. jȅdūći (se), imp. jȅdi (se), prid. rad. jȅo (se), gl. im. jȅdēnje〉 1. {{001f}}žvakati i gutati jelo, hraniti se [∼ bez teka; ∼ s tekom; nemaju što ∼] 2. {{001f}}(se) ljutiti se u sebi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zderávati — (što) nesvrš. 〈prez. zdèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}zderati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȍpati — šȍpa|ti (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. šȍpām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}hraniti gusku ili puru za klanje izravnim guranjem hrane u ždrijelo; kljukati 2. {{001f}}ekspr. pretjeranim količinama hrane namirivati potrebe… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žderàncija — ž ekspr. 1. {{001f}}neumjerena količina jela 2. {{001f}}žderanje, {{c=1}}usp. {{ref}}žderati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”