suglasnost

suglasnost
sùglasnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. svojstvo, čin, postupak ili stav onoga koji je suglasan [biti u suglasnosti (s kim, s čim) biti u skladu, biti usklađen; dati (komu) suglasnost suglasiti se posebnom odlukom, izjavom ili dokumentom]
2. v. suglasje, sklad [suglasnost raznih dobrih svojstava: znanja, moralnosti i osjećajnosti]
ETIMOLOGIJA
vidi suglasiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sùglasnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo, čin, postupak ili stav onoga koji je suglasan [biti u ∼i (s kim, s čim) biti u skladu, biti usklađen; dati (komu) ∼ suglasiti se posebnom odlukom, izjavom ili dokumentom] 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}suglasje{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konkordàncija — ž 1. {{001f}}slaganje, suglasnost 2. {{001f}}u nekom tekstu, popis mjesta (stranica, poglavlja) javljanja određenih riječi ili izraza [verbalna ∼]; indeks 3. {{001f}}geol. paralelan tok pojedinih slojeva tla, opr. diskordancija 4. {{001f}}glazb.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konkòrdāt — m 〈G konkordáta〉 1. {{001f}}sporazum, dogovor, suglasnost 2. {{001f}}pol. sporazum kojim se uređuju odnosi između Svete Stolice (Katoličke crkve) i države …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesùglasnōst — ž stanje onoga što je nesuglasno, opr. suglasnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìstanak — m 〈G ānka, N mn ānci〉 suglasnost s čijim prijedlogom, odobrenje, dozvola …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • písmo — sr 〈G mn pîsāmā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. {{001f}}sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pògodba — pògodb|a ž 〈G mn dābā/ ī〉 1. {{001f}}dogovor (oko cijene i sl.) [sklopiti ∼u] 2. {{001f}}zajednička, međusobna suglasnost (pismena ili usmena) o obvezama, interesima itd. [pod ∼om (uz ∼u)] 3. {{001f}}pren. snošljivost, međusobno uvažavanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtvrdan — pòtvrd|an prid. 〈odr. dnī〉 koji potvrđuje što, koji izražava suglasnost, odobravanje [∼an odgovor], opr. niječan ∆ {{001f}}∼na rečenica gram. rečenica koja izriče tvrdnju, ono što jest, što je bilo; ∼ni sudovi log. sudovi koji sadrže potvrdu čega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rázrješnica — ž (+ potenc.) 1. {{001f}}ocjena da je neki organ ispravno vodio poslove i suglasnost da nakon toga može predati dužnost [∼ upravi društva] 2. {{001f}}glazb. znak kojim se ukida prethodno povišenje ili sniženje tona; povratilica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suglásiti se — svrš. 〈prez. sùglāsīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. suglásio se〉 postići suglasnost, složiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”