prijesto

prijesto
prijéstō (prijéstol) m
DEFINICIJA
FRAZEOLOGIJA
izgubiti prijesto prestati vladati;
stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto;
svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti;
zauzeti prijesto početi vladati
ETIMOLOGIJA
pre-2 + v. stol

Hrvatski jezični portal. 2014.

Look at other dictionaries:

  • prijéstō — (prijéstol) m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼ prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼; svrgnuti (skinuti) s ∼la lišiti vlasti; zauzeti ∼ početi vladati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijestolni — prijéstōlnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na prijesto, u čemu se nalazi prijesto [prijestolna dvorana] ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijéstōlnī — prijéstōln|ī prid. koji se odnosi na prijesto, u čemu se nalazi prijesto [∼a dvorana] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijestolje — prijéstōlje sr DEFINICIJA 1. svečana stolica vladara kao simbol vlasti; prijesto, tron 2. pravosl. visok stol u crkvi pored oltara ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijéstōlje — sr 1. {{001f}}svečana stolica vladara kao simbol vlasti; prijesto, tron 2. {{001f}}pravosl. visok stol u crkvi pored oltara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijestolnica — prijéstōlnica ž DEFINICIJA retor. glavni grad zemlje gdje je sjedište vladara ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijestolonasljednik — prijestolonásljednīk (prestolonásljednīk) m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji nasljeđuje prijestolje ETIMOLOGIJA v. prijesto + v. naslijediti, nasljednik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”