prinuda

prinuda
prìnuda ž
DEFINICIJA
upotreba sile ili različitih oblika pritisaka na koga da bi se što postiglo; prisiljavanje; prisila, primoravanje [radi pod prinudom]
ETIMOLOGIJA
vidi prinuditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prìnuda — prìnud|a ž upotreba sile ili različitih oblika pritisaka na koga da bi se što postiglo [radi pod ∼om]; prisiljavanje, prisila, primoravanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìtisak — prìtis|ak m 〈G ska, N mn sci〉 1. {{001f}}tlak 2. {{001f}}sila koja djeluje na neko tijelo ili površinu [∼ak rukom] 3. {{001f}}jako izražen utjecaj, prinuda izvedena različitim sredstvima [ekonomski ∼ak; politički ∼ak; izvršiti ∼ak; podvrgnuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prîsila — prîsil|a ž čin prisiljavanja; prinuda ⃞ {{001f}}pod ∼om u stanju prisiljavanja, opr. dragovoljno, slobodno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reprèsija — ž 1. {{001f}}kaznena mjera, sredstvo prisile, prisilni akt, prinuda 2. {{001f}}mjera državne prisile [staljinistička ∼] 3. {{001f}}psih. svjesno odbacivanje, odricanje od neke želje koju moral osuđuje; potiskivanje ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • represija — reprèsija ž DEFINICIJA 1. kaznena mjera, sredstvo prisile, prisilni akt, prinuda 2. mjera državne prisile [staljinistička represija] 3. psih. svjesno odbacivanje, odricanje od neke želje koju moral osuđuje; potiskivanje ETIMOLOGIJA lat. repressio …   Hrvatski jezični portal

  • nazor — nȁzōr pril. DEFINICIJA reg. silom, na silu [pristati na što nazor] ETIMOLOGIJA hibridna tvorba od na + tur. zor: sila, prinuda; snaga, moć ← perz. zōr, zūr …   Hrvatski jezični portal

  • presija — prèsija ž DEFINICIJA 1. upotreba različitih oblika pritisaka da bi se što postiglo; prisiljavanje, prisila, prinuda [raditi pod presijom] 2. požurivanje koga da što učini; salijetanje 3. primjena sile protiv volje ili prava onoga na kome se… …   Hrvatski jezični portal

  • prisila — prȋsila ž DEFINICIJA čin prisiljavanja; prinuda FRAZEOLOGIJA pod prisilom u stanju prisiljavanja, opr. dragovoljno, slobodno ETIMOLOGIJA pri + v. sila …   Hrvatski jezični portal

  • pritisak — prìtisak m <G ska, N mn sci> DEFINICIJA 1. tlak 2. sila koja djeluje na neko tijelo ili površinu [pritisak rukom] 3. jako izražen utjecaj, prinuda izvedena različitim sredstvima [ekonomski pritisak; politički pritisak; izvršiti pritisak;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”