podbadati

podbadati
podbádati (koga, što) nesvrš. <prez. pòdbādām, pril. sad. -ajūći, prid. trp. pòdbādān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. v. podbosti
2. pren. šaliti se na čiji račun; izazivati, dražiti
ETIMOLOGIJA
vidi podbosti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • podbádati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. pòdbādām, pril. sad. ajūći, prid. trp. pòdbādān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}podbosti{{/ref}} 2. {{001f}}pren. šaliti se na čiji račun; izazivati, dražiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • harangírati — (∅) dv. 〈prez. haràngīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pov. svečano (iz)govoriti 2. {{001f}}pejor. provesti/provoditi harangu; podbadati, huškati, nagovarati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mamùzati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}poticati, podbadati konja mamuzama; obosti 2. {{001f}}pren. ekspr. natjerivati koga na što (ob. na neku veću aktivnost, na jače djelovanje) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pı̏kati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}reg. a. {{001f}}bosti, nabadati b. {{001f}}pren. žarg. izazivati, podbadati, peckati 2. {{001f}}žarg. lagano udarati loptu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • začikávati — (koga) nesvrš. 〈prez. začìkāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. (+ srp.) izazivati na nadmetanje, time zadirkivati (kao da se kaže »čik«, »čik ako možeš«, »čik pogodi« i sl.); podbadati, puntati, picati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štucigati — štucìgati (koga) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. ekspr. podbadati koga, činiti koga ljutim ili nervoznim, izazivati koga ETIMOLOGIJA tal. stuzzicare …   Hrvatski jezični portal

  • nabodica — nàbodica m <N mn e> DEFINICIJA knjiš. onaj koji voli podbadati; svadljivac, smutljivac ETIMOLOGIJA vidi nabosti …   Hrvatski jezični portal

  • mamuzati — mamùzati (koga, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. poticati, podbadati konja mamuzama 2. pren. ekspr. natjerivati koga na što (ob. na neku veću aktivnost, na jače djelovanje) ETIMOLOGIJA vidi mamuza …   Hrvatski jezični portal

  • pikati — pȉkati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. reg. a. bosti, nabadati b. pren. žarg. izazivati, podbadati, peckati 2. žarg. lagano udarati loptu ETIMOLOGIJA vidi pik …   Hrvatski jezični portal

  • picati — pìcati (koga) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. podbadati, puntati, začikavati ETIMOLOGIJA tal. pizzare …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”