podoban

podoban
pȍdoban prid. <odr. -bnī>
DEFINICIJA
1. teol. koji je komu ili čemu nalik; sličan, usp. podobije
2. a. (za što) koji je povoljan; prikladan, lasan b. razg. pejor. koji ima podobnost, koji je prikladan, dobar (višima u hijerarhiji vlasti) prema kriterijima političke i ideološke pravovjernosti (ali ob. ne i prema stručnim i sl. kvalitetama)
ETIMOLOGIJA
vidi podoba

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • nȅpodoban — prid. 〈odr. bnī〉 koji nije podoban; nepoćudan, neprikladan [∼ kandidat] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅpodoban — prid. 〈odr. bnī〉 1. {{001f}}teol. pravosl. koji je trudom i podvigom postao sličan Bogu, {{c=1}}usp. {{ref}}podobije{{/ref}} 2. {{001f}}reg. srp. a. {{001f}}koji je bezgrešan, savršen, čist; svet, presvet b. {{001f}}pren. iron. koji se pretvara;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nepodoban — nȅpodoban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA koji nije podoban [nepodoban kandidat]; nepoćudan, neprikladan ETIMOLOGIJA ne + v. podoba, podoban …   Hrvatski jezični portal

  • lȁsan — prid. 〈odr. snī〉 arh. 1. {{001f}}koji je lagan; lak 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}prikladan{{/ref}} 3. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}podoban (2a){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podòbije — sr teol. pravosl. biblijski pojam kojim se izražava smisao čovjekova života da postane podoban, sličan Bogu; prilik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍdesan — (∅, za što) prid. 〈odr. snī〉 koji se može upotrijebiti za što, koji odgovara zahtjevima ili potrebama; prikladan, podoban, adekvatan, zgodan za rukovanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìkladan — (∅, za što, komu ili čemu) prid. 〈odr. dnī〉 koji odgovara potrebi, zahtjevu, koji pristaje [∼ dar]; pogodan, podesan, podoban, zgodan, lasan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdobnōst — ž pejor. osobina i svojstvo onoga koji je podoban ∆ {{001f}}moralno politička ∼ pov. ideol. (za vlasti Komunističke partije) uvjet u natječajima za neke položaje i funkcije u društvu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spodoba — spòdoba ž <G mn spȍdōbā> DEFINICIJA lik koji tek sliči ljudskom biću, poružnjena ljudska prilika; podoba, utvara SINTAGMA vrag (đavao) u ljudskoj spodobi 1. vrlo zločesto dijete 2. nezgodna osoba 3. onaj koji je svemu dorastao, vrlo iskusan …   Hrvatski jezični portal

  • portabl — portábl prid. DEFINICIJA koji je lako prenosiv (predmet), koji je podoban za prenošenje, putovanje i sl. [portabl kompjuter prenosivi kompjuter]; portativan ETIMOLOGIJA fr. portable ← lat. portabilis …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”