posvaditi

posvaditi
pòsvaditi svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòsvađen>
DEFINICIJA
1. (koga) učiniti da tko s kim bude u svađi, zavadi
2. (se) ući s kime u svađu; zavaditi se
ETIMOLOGIJA
po- + v. svađa

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pòsvaditi — (koga, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòsvađen〉 1. {{001f}}(koga) učiniti da tko s kim bude u svađi, zavadi 2. {{001f}}(se) ući s kime u svađu; zavaditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pokárati — (koga, se) svrš. 〈prez. pòkārām (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. pokárao (se)〉 1. {{001f}}(koga) malo karati, ukoriti 2. {{001f}}(se) posvaditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • počùpati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. pȍčupān〉 1. {{001f}}(što) povaditi sve čupanjem, {{c=1}}usp. {{ref}}čupati{{/ref}} 2. {{001f}}(se) posvaditi se, potući se (ob. o djeci) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòrječkati se — svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. pòrječkao se〉 uputiti, međusobno razmijeniti oštre riječi; posvaditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȅsti — (koga, se) svrš. 〈prez. srȅtnēm (se), pril. pr. srêvši (se), prid. rad. srȅo/srȅla (se) ž〉 1. {{001f}}(koga) naići na koga neočekivano; susresti koga 2. {{001f}}(se s kim) sastati se s kim, naići na koga ⃞ {{001f}}∼ se s pameću pren. opametiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàkačiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàkačen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}dohvatiti kukom b. {{001f}}okrznuti, jače dirnuti ili oštetiti po površini (o čemu oštrom ili opasnom, o metku i sl.) 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàratiti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zàraćen〉 1. {{001f}}početi ratovati, stupiti u rat; zavojštiti 2. {{001f}}pren. zavaditi se, posvaditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svaditi — svȁditi [b] (I)[/b] (koga, što, se) nesvrš. <prez. īm (se), pril. sad. svȁdēći (se), gl. im. svȁđēnje> DEFINICIJA 1. (koga, što) izazvati svađu između drugih; posvaditi, svađati 2. (se), v. svađati ETIMOLOGIJA vidi svađa …   Hrvatski jezični portal

  • svaditi — svȁditi[b] (II)[/b] (se, koga) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. svȁđen> DEFINICIJA reg. posvaditi ETIMOLOGIJA vidi svađa …   Hrvatski jezični portal

  • sresti — srȅsti svrš. <prez. srȅtnēm, pril. pr. srȇvši, prid. rad. srȅo/srȅla ž> DEFINICIJA 1. (koga) naići na koga neočekivano; susresti koga 2. (se s kim) sastati se s kim, naići na koga FRAZEOLOGIJA sresti se s pameću pren. opametiti se, opr.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”