potiskivati

potiskivati
potiskívati (koga, što) nesvrš. <prez. potìskujēm, pril. sad. potìskujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi potisnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • potiskívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. potìskujēm, pril. sad. potìskujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}potisnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gùtati — (što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}radom zubi, vilica i mišića potiskivati zalogaje (hrane) i gutljaje (pića) u jednjak i želudac 2. {{001f}}u čitanju ili u govoru izostavljati glasove koji se moraju izgovoriti 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • marginalizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. marginalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. marginalìzīrān, gl. im. ānje〉 potisnuti/potiskivati, svesti/svoditi na sporednost; onemogućavanjem, prešućivanjem i zaobilaženjem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • potiskívānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}potiskivati{{/ref}} 2. {{001f}}psih. nesvjesni obrambeni mehanizam koji uklanja neprihvatljive ideje, maštanja, afekte ili porive u svijesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tı̏skati — tı̏ska|ti (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. tı̏skān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}potiskivati, gurati, tjerati b. {{001f}}trpati, gurati što (u što), utrpavati c. {{001f}}cijediti [∼ti limun] 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suprimirati — suprimírati dv. <prez. suprìmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. dokončati/dokončavati što putem sile; ugušiti, pokoriti/pokoravati 2. nastojati da se što ne otkrije, da se ne objavi ili počne kolati;… …   Hrvatski jezični portal

  • represija — reprèsija ž DEFINICIJA 1. kaznena mjera, sredstvo prisile, prisilni akt, prinuda 2. mjera državne prisile [staljinistička represija] 3. psih. svjesno odbacivanje, odricanje od neke želje koju moral osuđuje; potiskivanje ETIMOLOGIJA lat. repressio …   Hrvatski jezični portal

  • refulirati — refulírati (što) dv. <prez. refùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA prigušiti/prigušivati, potisnuti/potiskivati misao ili osjećaj; zatomiti/zatomljavati ETIMOLOGIJA vidi refulman …   Hrvatski jezični portal

  • marginalizirati — marginalizírati (koga, što, se) dv. <prez. marginalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. marginalìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA potisnuti/potiskivati, svesti/svoditi na sporednost, onemogućavanjem,… …   Hrvatski jezični portal

  • potiskivanje — potiskívānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. potiskivati 2. psih. nesvjesni obrambeni mehanizam koji uklanja neprihvatljive ideje, maštanja, afekte ili porive u svijesti ETIMOLOGIJA vidi potisnuti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”