povečerje

povečerje
pȍvečērje sr
DEFINICIJA
1. vrijeme poslije večere
2. vojn., v. mirozov (znak trube koji najavljuje vrijeme za spavanje)
3. crkv. završna večernja služba na kraju molitvenog dana u Katoličkoj i u Pravoslavnoj crkvi; večernjica
ETIMOLOGIJA
po- + v. večer

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • povečérje — a s (ẹ̑) voj. čas od večerje do spanja: dežurati do povečerja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mı̏rozōv — m pov. 1. {{001f}}u domobranstvu: povečerje, {{c=1}}usp. {{ref}}budnica (1){{/ref}} 2. {{001f}}znak da nastupa noćni mir …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mirozov — mȉrozōv m DEFINICIJA pov. 1. u domobranstvu: povečerje, usp. budnica (1) 2. znak da nastupa noćni mir ETIMOLOGIJA v. mir + v. zov …   Hrvatski jezični portal

  • kompletorij — komplètōrīj (kompletȏrija) m DEFINICIJA kat. posljednji dio brevijara, moli se prije spavanja; povečerje, večernjica ETIMOLOGIJA lat. completorium ≃ complere: ispuniti, dovršiti …   Hrvatski jezični portal

  • capfenštrajh — càpfenštrajh m DEFINICIJA vojn. zast. (u vojsci Habsburške Monarhije s njemačkim govornim jezikom) znak trublje što najavljuje vrijeme za spavanje; povečerje, mirozov ETIMOLOGIJA njem. Zapfenstreich …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”