prekinuti

prekinuti
prèkinuti svrš. <prez. prèkinēm, pril. pr. -ūvši, imp. prèkini, prid. trp. prèkinūt>
DEFINICIJA
1. a. (što) naglim pokretom ruku u oprečnim smjerovima raskinuti [prekinuti konopac; prekinuti konac] b. (što) pren. naglo zaustaviti radnju, postupak, događaj i sl. [prekinuti predstavu] c. (s kim) raskinuti veze, prestati družiti se s kim d. (što, s čim) učiniti čemu kraj, prestati (raditi itd.) [prekinuti s radom]
2. (koga) upadati u čiji govor, ne dati kome da završi, da kaže što do kraja
3. (se) namučiti se, pretrgnuti se [prekinuti se od posla]
FRAZEOLOGIJA
prekinuti se od smijeha mnogo i gromko se smijati, usp. puknuti od smijeha, v. puknuti ;
prekinulo ga nagao nastup raznih zdravstvenih smetnji od vjetra u leđa
ETIMOLOGIJA
vidi prekidati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prèkinuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prèkinēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. prèkini (se), prid. trp. prèkinūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) naglim pokretom ruku u oprečnim smjerovima raskinuti [∼ konopac; ∼ konac] b. {{001f}}(što) pren. naglo zaustaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaùstaviti — (se) svrš. 〈prez. zaùstavīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zaùstavljen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}učiniti da stane ono što je u pokretu, prekinuti pokret ili hod koga ili čega b. {{001f}}spriječiti, prekinuti slijed radnje ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèsjeći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. presijéčem (se), pril. pr. ekāvši (se), imp. presijéci (se), prid. rad. prèsjekao/prèsjekla (se) ž, prid. trp. presjèčen〉 1. {{001f}}oštrim predmetom prepoloviti, presjeći nadvoje; rasjeći, razrezati [∼ nožem; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • presjeći — prèsjeći (koga, što, se) svrš. <prez. presijéčem, pril. pr. ekāvši, imp. presijéci, prid. rad. prèsjekao/prèsjekla ž, prid. trp. presjèčen> DEFINICIJA 1. oštrim predmetom prepoloviti, presjeći nadvoje [presjeći nožem; presjeći sabljom];… …   Hrvatski jezični portal

  • iskljúčiti — (koga, što) svrš. 〈prez. ìskljūčīm, prid. trp. ìskljūčen, gl. im. isključénje〉 1. {{001f}}udaljiti iz postave, iz sastava, članstva, oduzeti pravo sudjelovanja u čemu 2. {{001f}}a. {{001f}}pritiskom i sl. prekinuti upotrebu, učiniti da ne radi [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁsti — (∅) svrš. 〈prez. pȁdnēm/pȁnēm jez. knjiž., aor. pȁdoh, imp. pȁdni/pȁni jez. knjiž., pril. pr. pȃvši, prid. rad. pȁo/pȁla ž〉 1. {{001f}}izgubiti ravnotežu zbog spoticanja, okliznuća ili udarca i vlastitom težinom biti naglo povučen dolje i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prekrátiti — (što) svrš. 〈prez. prèkrātīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prèkrāćen〉 učiniti čemu kraj, prekinuti što, učiniti da čemu dođe kraj [∼ iluzije; ∼ lakrdiju prekinuti s nekim smiješnim, nedostojnim i sl. postupkom koji je nalik lakrdiji; ∼ muke, pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèstaviti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. prèstavljen〉 1. {{001f}}ekspr. rij. umrijeti, rastati se s dušom, ispustiti dušu [pomisle da će se u snu ∼] 2. {{001f}}presumititi se, prekinuti se, prekinuti se u pasu (kao od jakog udarca u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prètrgnuti — (što, se) svrš. 〈prez. prètrgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. prètrgni (se), prid. trp. prètrgnūt〉 1. {{001f}}(što) naglim pokretom trganja prekinuti nadvoje 2. {{001f}}(se) prekinuti se naglim pokretom, zbog prevelikog tereta i sl. (o konopcu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razdrúžiti se — svrš. 〈prez. ràzdrūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ràzdrūžen〉 1. {{001f}}prestati se družiti s kim; razići se 2. {{001f}}prekinuti poslovnu, ekonomsku, političku i sl. vezu, ne biti više udružen, prekinuti udruženost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”