sve

sve
svȅ
DEFINICIJA
označava 1. zam. <G svèga, D L svèmu, I svȋm> a. potpuno obuhvaćanje svih dijelova cjeline, pojedinosti ili cjeline bez ostatka [uzimam sve] b. (u raznim kontekstima) pejor. u zn. svi (ovi) ljudi koje vidimo, o kojima govorimo [sve to hoće; sve bi to htjelo (na brzinu) svi bi to htjeli; sve bi to zapovijedalo (a ne slušalo); sve bi to mnogo zarađivalo, a malo radilo; sve to hoće da lagodno živi (a ne zaslužuje) itd.]
2. čest. isticanje a. pojačanja ili potpunosti radnje [sve se topi u ustima; sve se praši] b. pojačanja onoga što je rečeno pridjevom ili prilogom [sve jači i jači/jače i jače; sve manji i manji/manje i manje] c. velike udaljenosti u prostoru ili u vremenu [sve tamo do mora; sve od dječjih dana] d. istovjetnosti, beziznimnosti, istorodnosti, ujednačenosti [sve sami biseri; sve sami dobri učenici]
3. čest. uz brojeve ujednačenost nizanja [sve dva i dva]
4. čest. s dopusnim veznicima da, ako, i ako, kad, i kad neizbježnost onoga što se kazuje glavnom rečenicom [treba jedanput razvezati, sve da me je i stid; sve da i ne uspijem, pokušat ću]
5. uz gl. misliti, govoriti, osjećati i sl. dopuštanje mogućnosti [sve (se) mislim da ipak gradim kuću; sve osjećam da bi moglo biti dobro]
FRAZEOLOGIJA
dati sve od sebe založiti se za što u najvećoj mjeri, jako se potruditi, unijeti u što mnogo volje sa željom da se dobro izradi ili izvede, uložiti u što sve snage;
da se sve praši žarg. jako, u najvećoj mjeri, oštro;
ići na sve ili ništa upustiti se ili upuštati se u najveći riziko, upustiti se u pothvat koji obećava potpuni uspjeh ali se unaprijed računa i na potpuni neuspjeh;
i tako sve (nakon nabrajanja ili izlaganja) u zn. i tako dalje, na taj način, bez razlike;
kad se sve sabere formula koja najavljuje zaključak (ob. nakon nabrajanih i redom iznošenih pojedinosti);
kako su (se) sve... (u nabrajanjima i prisjećanjima kad se sažimlje ili smatra da ne treba sve izrijekom spomenuti) [svi ti Ilići, Gaćinovići, Raspori i kako su se sve zvali i što su sve radili nisu ni pomišljali da je rat izraz ljudske okrutnosti];
Katica (čovjek, momak) za sve onaj koji obavlja kojekakve poslove, koji priskače kad se pozove ob. u zn. sluga, poslužitelj, potrkuša, potrkalo, trčkaralo;
na sve misliti biti brižan, brinuti se za sve;
(ali) nije to sve formula usred izlaganja u razgovoru koja najavljuje početak najzanimljivijeg dijela ili poentu (nakon riječi sugovornika ili na svoje riječi najavljuje se još jedan podatak koji se smatra važnim ili iznenadnim) [dobivaš osam komada posuđa za bagatelu, ali nije to sve: još i prigodni popust];
nitko ne zna sve svako je znanje nepotpuno, nema apsolutnog znanja;
sve i ako... (uvod u ono što će biti rečeno i što će se svakako dogoditi unatoč okolnosti koja se najavljuje) = pa baš i da...; pa baš i kad bi...; i u slučaju da... [naši pobjeđuju, sve i ako oni dovedu te kupljene igrače];
sve i da nije = ako i nije, usp. ako ;
sve i da... čak i kad bi bilo...., i u slučaju da... [sve i da nemam mogućnosti, upustio bih se u to];
sve + dok... (pleonastično u značenju radnje koja traje do časa kad se ostvaruje radnja negiranoga svršenoga glagola) [traži sve dok ne nađeš = do onoga časa kad nađeš; slušao sam te sve gluposti sve dok nisam poludio = do onoga časa kad sam poludio];
sve kao što kažeš (kako si rekao, kao što kažeš, kao što govoriš itd.) upravo tako (kao što kažeš itd.);
(ja sam, ti si itd.) sve i sva ja sam vlast, ja sam najvažniji, ja sam bog i batina, ja sam alfa i omega;
(poznati i sl.) sve i sva (poznati) 1. baš svakog 2. svakojake ljude 3. sve koje je poželjno (poznavati);
sve, sve ali zanat posl. jez. knjiž. sve su časti lijepe, ali treba znati nešto opipljivo i praktično raditi;
sve to + komparativ, usp. sve (2b) sve više ono što kaže pridjev [svaki put kad vas vidim vi sve to mlađi = sve mlađi i mlađi, sve još mlađi, sve više mlad];
sve u svemu (nakon razmatranja ili promišljanja) riječi koje najavljuju zaključak ili sažimanje onoga što je rečeno [sve u svemu ništa; sve u svemu žabokrečina je to što nas okružuje, dušo moja];
sve u šesnaest (u šali) naveliko, uvelike [najeo se sve u šesnaest];
svi sve znaju 1. sve im je poznato, sve su naučili 2. iron. teško je s ljudima koji misle da sve znaju;
što su sve...;
uza sve to što je... unatoč tome što je, iako je, na sve to što je, mada je, usprkos činjenici što je (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju na prethodno rečeno kad se ističe da se nešto radi ili zbiva oprečno očekivanju) [slabo ti on poznaje propise, uza sve to što je pravnik];
to je sve, to bi bilo sve formula pri završavanju kakva brojenja predmeta, odabiranju ili usmenom izlaganju i iznošenju neke problematike;
znam sve u dijaloškoj situaciji formula koja potpuno skraćuje razgovor, čini nepotrebnima iznošenje podataka ili razmjenu konvencionalnosti
ETIMOLOGIJA
prasl. *vьse, v. sav

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svȅ — označava 1. {{001f}}zam. 〈G svèga, D L svèmu, I svîm〉 a. {{001f}}potpuno obuhvaćanje svih dijelova cjeline, pojedinosti ili cjeline bez ostatka [uzimam ∼] b. {{001f}}(u raznim kontekstima) pejor. u zn. svi (ovi) ljudi koje vidimo, o kojima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Švȅd — (Švéđanin) m (Švéđānka, Švȅtkinja ž) 〈N mn Švȅdi/Švéđani〉 stanovnik ili državljanin Švedske …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sve- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi oblikuje značenje s drugim dijelom 1. onoga što obuhvaća ono što znači drugi dio u imenima zemalja i naroda [svekineski koji obuhvaća svu Kinu; svekurdski koji obuhvaća sve Kurde] 2. onoga koji svuda i stalno sve… …   Hrvatski jezični portal

  • sveđer — svȅđer pril. DEFINICIJA knjiš., v. sveđ, sveudilj ETIMOLOGIJA vidi sveđ …   Hrvatski jezični portal

  • SVE — can stand for:* Serviço Voluntário Europeu * Semantic virtual environment * Street and Racing Technology * Société de Véhicules Electriques * Soil vapor extraction * Small Vulnerable Economy * Specialized Visceral Efferents SVE may also refer to …   Wikipedia

  • svȅđer — pril. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}sveđ{{/ref}}, {{ref}}sveudilj{{/ref}} [»I bit ćeš ∼ mlad« V. Nazor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sve — sve·co·fen·ni·an; sve·tam·ba·ra; …   English syllables

  • SVE — ist die Abkürzung für Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar Stadtverkehr Euskirchen Schulvorbereitende Einrichtung Struktur Verhalten Ergebnis Paradigma, volkswirtschaftliche Erklärung für Unternehmensergebnisse wirtschaftlichen… …   Deutsch Wikipedia

  • svȅza — svȅz|a ž 〈G mn svêzā〉 1. {{001f}}ono čime se što veže da čvršće drži i sl. (ob. opanci); vezica, oputa 2. {{001f}}srp. veznik, {{001f}}{{c=1}}v. 3. {{001f}}lingv. slijed od dvije ili više riječi koje čine sintaktičku i semantičku cjelinu (npr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȅđ — pril. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}sveudilj{{/ref}} [»I ja sam ko biserna čaša ∼ novija; moja je mladost ∼ svježija.« V. Nazor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”