beskonačnost

beskonačnost
bȅskonačnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. svojstvo onoga što je beskonačno; beskrajnost
2. mat. pojam koji se s različitim značenjem u pojedinim dijelovima matematike suprotstavlja pojmu konačnosti; često se odnosi na pojmove kao što su mjera i dimenzija, opr. konačnost
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bȅskrajnōst — ž , {{c=1}}v. {{ref}}beskonačnost (1){{/ref}} [∼ svemira; ∼ pučine] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neizmjérnōst — ž svojstvo onoga što je neizmjerno; beskonačnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bezgraničnost — bȅzgraničnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA nepostojanje granica koje bi što omeđivale; bezgraničje, beskonačnost, beskrajnost ETIMOLOGIJA vidi bezgraničan …   Hrvatski jezični portal

  • regressus in infinitum — (izg. regrèsus ȉn infinítum) DEFINICIJA »vraćanje u beskonačnost«; nizanje uzroka (od pojedinačnih prema sve općenitijim) koji se međusobno povezuju u beskraj ETIMOLOGIJA lat …   Hrvatski jezični portal

  • Leopardi — (izg. leopȃrdi), Giacomo (1798 1837) DEFINICIJA pjesnik talijanskog romantizma, filozofski pisac, filolog; lirika osobne tuge, izgubljene mladosti, neuslišanih ljubavi i neostvarenih ideala, kozmičkog pesimizma u prolaznosti življenja, ali i… …   Hrvatski jezični portal

  • negativitet — negativìtēt m <G negativitéta> DEFINICIJA 1. fil. ontološki pojam koji označava »ništa« kao integralni moment samoga bitka, kao dijalektički protupojam pojmu, negacija pozicije, antiteza teze te prema tome »sastavni dio svega zbiljskog«… …   Hrvatski jezični portal

  • neizmjernost — neizmjérnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je neizmjerno; beskonačnost ETIMOLOGIJA vidi neizmjeran …   Hrvatski jezični portal

  • beskrajnost — bȅskrajnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA v. beskonačnost (1) [beskrajnost svemira; beskrajnost pučine] ETIMOLOGIJA vidi beskraj …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”