smilovati

smilovati
smȉlovati se (komu) svrš. <prez. smȉlujēm se, pril. pr. -āvši se, prid. rad. smȉlovao se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. osjetiti samilost, suosjećanje prema komu, sažaliti se nad kim
2. poštedjeti koga, ne izvršiti nad kim kaznu, prestati ga mučiti čime
ETIMOLOGIJA
vidi smiliti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • smilováti se — újem se dov. (á ȗ) zastar. usmiliti se: smilovati se revežev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dȕšēvno — pril. kao onaj koji ima dušu, na način onoga koji ima dušu, kao onaj koji se zna smilovati [postupiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòmilovati — (koga, što) svrš. 〈prez. pòmilujēm, pril. pr. āvši, imp. pòmilūj, prid. trp. pòmilovān〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}milovati{{/ref}} 2. {{001f}}osloboditi kazne ili smanjiti kaznu osuđeniku 3. {{001f}}crkv. knjiš. smilovati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umilostíviti — (koga, se) svrš. 〈prez. umilòstīvīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. umilòstīvljen〉 1. {{001f}}(koga) učiniti koga milostivim, otkloniti čiju zlovolju 2. {{001f}}(se) postati milostiv; smilovati se; iskazati neku milost ili čast (mnogo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pomilovati — pòmilovati (koga, što) svrš. <prez. pòmilujēm, pril. pr. āvši, imp. pòmilūj, prid. trp. pòmilovān> DEFINICIJA 1. v. milovati 2. osloboditi kazne ili smanjiti kaznu osuđeniku 3. crkv. knjiš. smilovati se ETIMOLOGIJA po + v. mio, milovati …   Hrvatski jezični portal

  • umilostiviti — umilostíviti (se) svrš. <prez. umilòstīvīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. umilòstīvljen> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti koga milostivim, otkloniti čiju zlovolju 2. (se) postati milostiv; smilovati se; iskazati neku milost ili čast… …   Hrvatski jezični portal

  • duševno — dȕšēvno pril. DEFINICIJA kao onaj koji ima dušu, na način onoga koji ima dušu, kao onaj koji se zna smilovati [postupiti duševno] ETIMOLOGIJA vidi duša …   Hrvatski jezični portal

  • eleison — elèisōn uzv. DEFINICIJA kat. u molitvi (Bogu): smiluj se! budi milostiv! ETIMOLOGIJA grč. elaȋn: smilovati se …   Hrvatski jezični portal

  • elemozina — elèmōzina (elemozína) ž DEFINICIJA reg. milodar što se daje u crkvi; lemozina [davati elemozinu] ETIMOLOGIJA grč. eleēmosýnē: milostinja ≃ eleeȋn: smilovati se …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”