svađati

svađati
svȁđati se (s kim) nesvrš. <prez. -ām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
sudjelovati u svađi, biti u svađi, svaditi se
ETIMOLOGIJA
vidi svađa

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • svȁđati se — (s kim) nesvrš. 〈prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 sudjelovati u svađi, biti u svađi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svađati — svȁđati (koga, što) nesvrš. <prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. svaditi ETIMOLOGIJA vidi svađa …   Hrvatski jezični portal

  • svȁđati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}svaditi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȁditi — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. svȁdēći (se), gl. im. svȁđēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) izazvati svađu između drugih; posvađati 2. {{001f}}(se) svađati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ati-ṡva — अतिश्व …   Indonesian dictionary

  • svaditi — svȁditi [b] (I)[/b] (koga, što, se) nesvrš. <prez. īm (se), pril. sad. svȁdēći (se), gl. im. svȁđēnje> DEFINICIJA 1. (koga, što) izazvati svađu između drugih; posvaditi, svađati 2. (se), v. svađati ETIMOLOGIJA vidi svađa …   Hrvatski jezični portal

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plôt — plôt1 m 〈N mn plòtovi〉 drvena, pletena i sl. ograda koja omeđuje dvorište [∼ od letava; ∼ od pruća] ⃞ {{001f}}držati se svog ∼a ne miješati se u tuđe stvari; (svađati se) kao babe preko ∼a svađati se nedostojno, vrijeđajući i s mnogo riječi;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plot — plȏt1 m <N mn plòtovi> DEFINICIJA drvena, pletena i sl. ograda koja omeđuje dvorište [plot od letava; plot od pruća] FRAZEOLOGIJA držati se svog plota ne miješati se u tuđe stvari; (svađati se) kao babe preko plota svađati se nedostojno,… …   Hrvatski jezični portal

  • piljarica — piljàrica ž DEFINICIJA v. piljar FRAZEOLOGIJA (prosta) kao piljarica neuglađena, vulgarna ženska osoba; svađati se kao piljarica drsko i vulgarno se svađati ETIMOLOGIJA vidi piljar …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”