besmrtnost

besmrtnost
bèsmrtnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. osobina onoga koji je besmrtan, svojstvo onoga što je besmrtno [besmrtnost duše]
2. fil. vječnost trajanja i tvarne nepropadljivosti metafizičkih bića (čovjeka, prirode ili Boga)
ETIMOLOGIJA
vidi besmrtan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bèsmrtnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je besmrtan, svojstvo onoga što je besmrtno [∼ duše] 2. {{001f}}fil. vječnost trajanja i tvarne nepropadljivosti metafizičkih bića (čovjeka, prirode ili Boga) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • amrita — amrìta (àmrta) ž DEFINICIJA mit. 1. hrana koju pripremaju hinduski bogovi; daje besmrtnost 2. tako dobivena besmrtnost ETIMOLOGIJA skr. amrtā : besmrtnost …   Hrvatski jezični portal

  • bèsmrtničkī — prid. koji se odnosi na besmrtnost i besmrtnike …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prólaznōst — ž stanje ili svojstvo onoga što je prolazno [∼ svijeta i besmrtnost duše] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àmbrōzija — ž 1. {{001f}}mit. hrana bogova na Olimpu koja im daje besmrtnost 2. {{001f}}bot. biljni rod (Ambrosia) iz porodice glavočika (Compositae); sjevernoamerička glavočika (A. artemisiaefolia), kao korov raširena po Europi, alergen; peludjejak ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prolaznost — prólaznōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje ili svojstvo onoga što je prolazno [prolaznost svijeta i besmrtnost duše] ETIMOLOGIJA vidi prolaz …   Hrvatski jezični portal

  • atanazija — atanázija ž DEFINICIJA besmrtnost, neumrlost ONOMASTIKA Atanàsīj m. os. ime; isto: Àtanas, Atanàsije; hip.: Áso, Áto, Táso, Tóšo pr.: Ásić (272, Lika), Àtalić (130, Lika), Atanàcković (130, Baranja, I Slavonija), Àtanasov (Atanàsov), Tanàcković… …   Hrvatski jezični portal

  • besmrtnički — bèsmrtničkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na besmrtnost i besmrtnike ETIMOLOGIJA vidi besmrtan …   Hrvatski jezični portal

  • Titon — Tìtōn m <G Titóna> DEFINICIJA mit. muž božice zore Eos koja je od Zeusa za Titona izmolila besmrtnost, ali je zaboravila tražiti i vječnu mladost, pa je Titon ostario, skvrčio se i smanjio; naposljetku se pretvorio u cvrčka (ili cikadu)… …   Hrvatski jezični portal

  • ambrozija — àmbrōzija ž DEFINICIJA 1. mit. hrana bogova na Olimpu koja im daje besmrtnost 2. bot. biljni rod (Ambrosia) iz porodice glavočika (Compositae); sjevernoamerička glavočika (A. artemisiaefolia), kao korov raširena po Europi, alergen; peludjejak… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”