prevođenje

prevođenje
prèvođēnje sr <gl. im.>
DEFINICIJA
SINTAGMA
simultano prevođenje usmeno neposredno prevođenje izravnog razgovora, debate i sl. na javnom mjestu (na konferencijama i sl.)
ETIMOLOGIJA
vidi prevoditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prèvođēnje — sr 〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}prevoditi{{/ref}}, {{ref}}prèvesti1(2){{/ref}} ∆ {{001f}}simultano ∼ usmeno neposredno prevođenje izravnog razgovora, debate i sl. na javnom mjestu (na konferencijama i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demobilizácija — ž vojn. 1. {{001f}}prijelaz vojske iz ratnog stanja i naoružanosti u mirnodopsko stanje; razvojačenje [privredna ∼ prevođenje ratne privrede na mirnodopsku; građanska ∼ prevođenje građanskih organa i ustanova na mirnodopski rad] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demobilizacija — demobilizácija ž DEFINICIJA vojn. 1. prijelaz vojske iz ratnog stanja i naoružanosti u mirnodopsko stanje [privredna demobilizacija prevođenje ratne privrede na mirnodopsku; građanska demobilizacija prevođenje građanskih organa i ustanova na… …   Hrvatski jezični portal

  • PRE- — {{upper}}PRE {{/upper}} kao prvi dio riječi izražava 1. {{001f}}u tvorbi glagola a. {{001f}}pravac, smjer radnje, kretanje iz jednog mjesta u drugo, s jedne strane čega na drugu, kroza što, preko čega [pretrčati] b. {{001f}}pretvaranje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • logaritamski — logarìtamskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na logaritme SINTAGMA logaritamska funkcija mat. funkcija koja pozitivnim realnim brojevima pridružuje njihove logaritme u odnosu na zadanu bazu, inverzna je eksponencijalnoj funkciji; logaritamske… …   Hrvatski jezični portal

  • pre- — 1 DEFINICIJA kao prvi dio riječi izražava 1. u tvorbi glagola a. pravac, smjer radnje, kretanje iz jednog mjesta u drugo, s jedne strane čega na drugu, kroza što, preko čega [pretrčati] b. pretvaranje, prevođenje iz jednog stanja u drugo… …   Hrvatski jezični portal

  • islamizácija — islamizácij|a ž proces primanja islama; poislamljivanje, islamiziranje, prevođenje u islam i rezultat toga procesa [provoditi ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prevòditi — (koga, što) nesvrš. 〈prez. prèvodīm, pril. sad. prèvodēći, gl. im. prèvođēnje〉, {{c=1}}v. {{ref}}prèvesti1(2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrétnica — ž 1. {{001f}}uređaj za prevođenje tračnog vozila (vlaka, tramvaja) s jednog kolosijeka na drugi ili za mijenjanje pravca i smjera vožnje [mehanička ∼; hidraulična ∼] 2. {{001f}}općenito uređaj za skretanje pravca kretanja čega [antenska ∼;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sı̏multān — prid. 〈odr. ī〉 koji se pojavljuje, postoji ili se izvodi u isto vrijeme; istovremen, istodoban [∼o prevođenje; ∼a pozornica] ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”