batipan

batipan
batìpān m <G batipána>
DEFINICIJA
reg. pomagalo kojim se udara po sagovima da se izbaci prašina; isprašivač, klofer
ETIMOLOGIJA
tal. battipanni ≃ battere: udariti + panno: tkanina, plahta

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • isprašìvāč — m 〈G isprašiváča〉 ručno pomagalo za isprašivanje sagova i ponjava, ima dug držak i proširen gornji dio, ob. pleten od šiblja i sl.; klofer, batipan, isprašač …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klófer — m razg. naprava za isprašivanje tepiha (ob. pletena od pruća ili plastična); klopfer, isprašač, mlatilo, isprašivač, batipan ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klofer — klófer m DEFINICIJA razg. naprava za isprašivanje tepiha (ob. pletena od pruća ili plastična); batipan, isprašač, isprašivač, klopfer, mlatilo ETIMOLOGIJA njem. Klopfer …   Hrvatski jezični portal

  • tepihklofer — tèpihklōfer m DEFINICIJA razg. 1. stalak na koji se ovjesi tepih kada ga se želi isprašiti udaranjem 2. pleter od pruća (ili plastike); isprašivač, klofer, batipan ETIMOLOGIJA njem. Teppich: ćilim, sag + Klopfer: mlat …   Hrvatski jezični portal

  • isprašivač — isprašìvāč m <G isprašiváča> DEFINICIJA ručno pomagalo za isprašivanje sagova i ponjava, ima dug držak i proširen gornji dio, ob. pleten od šiblja i sl.; batipan, isprašač, klofer, mlatilo ETIMOLOGIJA vidi isprašiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”