smjernost

smjernost
smjérnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je smjeran
ETIMOLOGIJA
vidi smjer

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • smjérnōst — ž osobina onoga koji je smjeran …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍkōran — pȍkōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se pokorava, podložan, poslušan 2. {{001f}}koji izražava poslušnost, smjeran, ponizan ⃞ {{001f}}∼nu glavu sablja ne siječe posl. (kaže se o čovjeku koji se lako prilagođava izmijenjenim okolnostima,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pokoran — pȍkōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se pokorava, podložan, poslušan 2. koji izražava poslušnost, smjeran, ponizan FRAZEOLOGIJA pokornu glavu sablja ne siječe posl. (kaže se o čovjeku koji se lako prilagođava izmijenjenim okolnostima …   Hrvatski jezični portal

  • humilitet — humilìtēt m <G humilitéta> DEFINICIJA rij. osobina onoga koji je ponizan; pokornost, smjernost, odanost ETIMOLOGIJA lat. humilitas …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”