pelagičan

pelagičan
pelàgičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
koji pripada otvorenom moru; oceanski, morski [bucanj je pelagična riba]
ETIMOLOGIJA
lat. pelagicus ← grč. pelagikós ≃ pélagos: otvoreno more

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pelagijal — pelagìjāl m <G pelagijála> DEFINICIJA 1. područje otvorenoga mora, graniči s litoralom 2. bot. zool. biljke i životinje koje plivaju u vodi i nisu vezane za dno ETIMOLOGIJA vidi pelagičan …   Hrvatski jezični portal

  • pelagijalan — pȅlagijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je svojstven dubokom moru, oceanu; morski, oceanski 2. koji živi u dubokom moru, oceanu ETIMOLOGIJA vidi pelagičan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”