svlačiti

svlačiti
svláčiti (koga, što, se) nesvrš. <prez. svlȃčīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -čēnje>
DEFINICIJA
skidati, razodijevati
FRAZEOLOGIJA
svlačiti kožu mijenjati svlak (o zmiji)
ETIMOLOGIJA
vidi svući

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svláčiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. svlȃčīm (se), pril. sad. čēći (se), gl. im. čēnje〉 skidati, razodijevati ⃞ {{001f}}∼ kožu mijenjati svlak (o zmiji) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gúliti — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. gȗlīm (se), pril. sad. lēći (se), prid. trp. gȗljēn, gl. im. ljēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}nožem skidati koru (krumpira, voća, šibe) b. {{001f}}upotrebom noža, zarezivanjem i rukama svlačiti kožu sa životinje; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • guliti — gúliti (koga, što, se) nesvrš. <prez. gȗlīm (se), pril. sad. lēći (se), prid. trp. gȗljēn, gl. im. ljēnje> DEFINICIJA 1. (što) a. nožem skidati koru (krumpira, voća, šibe) b. upotrebom noža, zarezivanjem i rukama svlačiti kožu sa životinje; …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”