svinja

svinja
svínja ž <N mn svȋnje>
DEFINICIJA
1. zool. domaća životinja iz porodice dvopapkara nepreživača (Suidae); krmača, krmak, nerast, prase
2. pren. pejor. a. prljav, neuredan čovjek b. karakterno nizak čovjek [ona svinja]; ništarija
SINTAGMA
divlja svinja zool. vrsta dvopapkara (Sus scrofa)
FRAZEOLOGIJA
kao mršave svinje, v. mršav ;
najesti se kao svinja prejesti se
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka i prema zanimanju): Svinjárević (Bjelovar, I Slavonija), Svìnjarić (Samobor, Bjelovar)
top. (naselja): Svinjárec (Vrbovec, 76 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. *svinja (rus. svin'já, polj. świnia) ← ie. *suHs (lat. sus, grč. hŷs)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svínja — e ž (í) 1. samica prašiča: svinja je povrgla sedem prašičkov; zaklati svinjo; kruljenje svinje; pijan kot svinja zelo / doječa, plemenska svinja // nav. mn. prašič: dati jesti svinjam; hlev za svinje 2. nizko umazan človek: kakšna svinja si, umij …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • svínja — svínj|a ž 〈N mn svînje〉 1. {{001f}}zool. domaća životinja iz porodice dvopapkara nepreživača (Suidae); krmak, krmača, prase, nerast 2. {{001f}}pren. pejor. a. {{001f}}prljav, neuredan čovjek b. {{001f}}karakterno nizak čovjek; ništarija [ona ∼a]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svinjogojstvo — svinjogójstvo sr DEFINICIJA grana stočarstva koja obuhvaća uzgoj i gospodarsko iskorištavanje svinja; uzgoj svinja; svinjarstvo ETIMOLOGIJA v. svinja + v. gojiti …   Hrvatski jezični portal

  • svinjče — svínjče sr <G ta> DEFINICIJA dem. od svinja u zn. mlada svinja ETIMOLOGIJA vidi svinja …   Hrvatski jezični portal

  • svinjariti — svinjáriti (Ø) nesvrš. <prez. svìnjārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. čuvati svinje, biti svinjar 2. odnositi se prema čemu kao svinja (neuredno, kao loš karakter), usp. svinja (2) 3. razg. (s blagim prijekorom, koji… …   Hrvatski jezični portal

  • zasvinjiti — zasvínjiti svrš. <prez. zàsvīnjīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàsvīnjen> DEFINICIJA 1. (što) razg. zaprljati što kao svinja, napraviti svinjac 2. pren. učiniti što nedostojno, biti (kao) svinja; pokvariti, zabrljati, zakrmačiti ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • bràdavičav — prid. 〈odr. ī〉 koji je pokriven bradavicama, koji ima mnogo bradavica ∆ {{001f}}∼a svinja zool. afrička divlja svinja (Phacochoerus africanus) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȑšav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je nedovoljno ishranjen; suh, slab, opr. debeo, ugojen, gojazan b. {{001f}}u kojem nema masnoće; postan, opr. mastan 2. {{001f}}pren. koji je neznatan po količini, siromašan po sadržaju čega; oskudan [∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svinjogójstvo — sr grana stočarstva koja obuhvaća uzgoj i gospodarsko iskorištavanje svinja; uzgoj svinja, svinjarstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svinjáriti — (∅) nesvrš. 〈prez. svìnjārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}čuvati svinje, biti svinjar 2. {{001f}}odnositi se prema čemu kao svinja (neuredno, kao loš karakter), {{c=1}}usp. {{ref}}svinja (2b){{/ref}} 3. {{001f}}razg. (s blagim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”