periodičan

periodičan
periòdičan prid. <odr. -čnī/-čkī>
DEFINICIJA
koji se ponavlja u određenom vremenskom razmaku [periodični obračun]
SINTAGMA
periodičan decimalni broj mat. decimalni broj u kojem se, počevši od nekog mjesta nadalje, ponavlja određena znamenka ili skupina znamenaka, npr. 2,4999.... ili 0,587587...;
periodična funkcija mat. funkcija f za koju postoji realni broj T0 takav da vrijedi f (x+T) = f (x) za svaki x iz domene od f, takav T naziva se period funkcije; npr. sve trigonometrijske funkcije su periodične s periodom 2π
ETIMOLOGIJA
vidi period

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • periòdičan — periòdič|an prid. 〈odr. čnī/ čkī〉 koji se ponavlja u određenom vremenskom razmaku [∼ni obračun] ∆ {{001f}}∼an decimalni broj mat. decimalni broj u kojem se, počevši od nekog mjesta nadalje, ponavlja određena znamenka ili skupina znamenaka, npr. 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅgulāran — rȅgulār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je u skladu s propisima, prema propisima; uređen, pravilan 2. {{001f}}koji je uobičajen; normalan 3. {{001f}}koji se pojavljuje u određenim intervalima; periodičan 4. {{001f}}koji je usklađen,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅrijālan — sȅrijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se sastoji ili je organiziran u seriji, u nizu 2. {{001f}}koji se predstavlja, pojavljuje u nastavcima; serijski, periodičan ∆ {{001f}}∼na glazba suvremeno komponirana glazba u kojoj se načelo niza… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏zmjeničan — ı̏zmjenič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji se u određenim razmacima vraća ili ponavlja, koji se onim što mu je oprečno izmjenjuje u određenim razdobljima ili određenom ritmu; periodičan 2. {{001f}}koji se mijenja [∼na sreća]; promjenljiv 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • regularan — rȅgulāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji je u skladu s propisima, prema propisima; uređen, pravilan 2. koji je uobičajen; normalan 3. koji se pojavljuje u određenim intervalima; periodičan 4. koji je usklađen, prilagođen nekoj… …   Hrvatski jezični portal

  • serijalan — sȅrijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se sastoji ili je organiziran u seriji, u nizu 2. koji se predstavlja, pojavljuje u nastavcima; serijski, periodičan SINTAGMA serijalna glazba suvremeno komponirana glazba u kojoj se načelo niza …   Hrvatski jezični portal

  • period — perìod m DEFINICIJA 1. odsječak vremena [period srednjega vijeka]; doba, razdoblje 2. faza u razvoju, razdoblje koje je po čemu karakteristično [period nasilja] 3. fiz. (simbol T) vrijeme potrebno nekom oscilirajućem sustavu da izvrši jedan puni… …   Hrvatski jezični portal

  • izmjeničan — ȉzmjeničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji se u određenim razmacima vraća ili ponavlja, koji se onim što mu je oprečno izmjenjuje u određenim razdobljima ili određenom ritmu; periodičan 2. koji se mijenja [izmjenična sreća]; promjenljiv …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”