sveukupan

sveukupan
sveùkupan prid. <odr. -pnī>
DEFINICIJA
koji se iskazuje, pokazuje u svim dijelovima; sav, ukupan
ETIMOLOGIJA
sve- + v. ukupan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sveùkupan — prid. 〈odr. pnī〉 koji se iskazuje, pokazuje u svim dijelovima; sav, ukupan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁv — (svȁ ž, svȅ sr) prid. zam. 〈G svèga, A svèga/sȁv (za neživo), D svèmu, L svȅm/svèmu, I svîm/svíme〉 1. {{001f}}koji je bez iznimke [∼ svijet; svi ljudi; sve plemstvo] {{c=1}}= {{001f}}{{ref}}cjelokupan, sveukupan {{/ref}}2. {{001f}}cio, čitav… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sènzōrīj — (senzôrīj) m psih. sveukupan doživljaj svih psihičkih zbivanja individue u određenom trenutku, najviši stupanj duševnog života; svijest …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sveukupnost — sveùkupnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA cjelina svih bića i svih pojava ETIMOLOGIJA vidi sveukupan …   Hrvatski jezični portal

  • afektivnost — afektívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja 2. svojstvo pojedinca da na sve nove situacije snažno čuvstveno reagira 3. sociol. prevladavajuće čuvstveno raspoloženje u grupi ljudi [jezična… …   Hrvatski jezični portal

  • senzorij — sènzōrīj (senzȏrīj) m DEFINICIJA psih. sveukupan doživljaj svih psihičkih zbivanja individue u određenom trenutku, najviši stupanj duševnog života; svijest ETIMOLOGIJA vidi senzor …   Hrvatski jezični portal

  • kumulativan — kȕmulatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postupno raste u broju, snazi ili učinku 2. sveukupan, nagomilan SINTAGMA kumulativna granata vojn. protuoklopna granata, aktivirana oslobađa veliku kinetičku energiju koja probija vrlo debele …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”