svežder

svežder
svèžder m
DEFINICIJA
1. v. svejed
2. ekspr. pejor. onaj koji jede sve do čega dođe, onaj koji ne bira hranu, koji jede bez odabira
ETIMOLOGIJA
sve- + v. žderati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svèžder — m 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}svejed{{/ref}} 2. {{001f}}ekspr. pejor. onaj koji jede sve do čega dođe, onaj koji ne bira hranu, koji jede bez odabira …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svežderski — svèžderski pril. DEFINICIJA kao svežder, na način sveždera ETIMOLOGIJA vidi svežder …   Hrvatski jezični portal

  • polìfāg — m 〈G polifága, N mn polifági/polifázi〉 1. {{001f}}zool. životinja koja se hrani svime; svežder, svejed 2. {{001f}}ekspr. pejor. onaj koji jede sve do čega dođe, onaj koji ne bira hranu, koji jede bez odabira; žderonja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svèjed — m životinja koja se za održanje života hrani svime, koja jede sve; svežder …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svèžderski — pril. kao svežder, na način sveždera …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svežderski — svèžderskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sveždere ETIMOLOGIJA vidi svežder …   Hrvatski jezični portal

  • svejed — svèjed m DEFINICIJA životinja koja se za održanje života hrani svime, koja jede sve; svežder ETIMOLOGIJA sve + v. jesti …   Hrvatski jezični portal

  • pantofag — pantòfāg m <G pantofága, N mn ofázi/ ofági, G mn pantofágā> DEFINICIJA biol. biće koje ne bira hranu nego jede sve, i biljke i životinje; svežder, polifag ETIMOLOGIJA panto + fag …   Hrvatski jezični portal

  • polifag — polìfāg m <G polifága, N mn polifági/polifázi> DEFINICIJA 1. zool. životinja koja se hrani svime; svežder, svejed 2. ekspr. pejor. onaj koji jede sve do čega dođe, onaj koji ne bira hranu, koji jede bez odabira; žderonja ETIMOLOGIJA poli +… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”