pišljiv

pišljiv
pìšljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. koji ima u sebi crva; pušljiv, pišiv, crvljiv (o plodu)
2. koji je nikakve vrijednosti; bezvrijedan [taj pišljivi novac]
FRAZEOLOGIJA
ne vrijedi ni piš (lj)iva boba ne vrijedi ništa
ETIMOLOGIJA
slov. piškav ≃ rus. dijal. pýščij: prazan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pìšljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji ima u sebi crva; pušljiv, pišiv, crvljiv (o plodu) 2. {{001f}}koji je nikakve vrijednosti; bezvrijedan [taj ∼i novac] ⃞ {{001f}}ne vrijedi ni piš(lj)iva boba ne vrijedi ništa ✧ {{001f}}slov …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pišiv — pìšiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. pišljiv ETIMOLOGIJA vidi pišljiv …   Hrvatski jezični portal

  • bìšiv — prid. koji je crvljiv; pišljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pìšiv — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}pišljiv{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùšljiv — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}pišljiv{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pušljiv — pùšljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. pišljiv …   Hrvatski jezični portal

  • pišljivost — pìšljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je pišljivo ETIMOLOGIJA vidi pišljiv …   Hrvatski jezični portal

  • bišiv — bìšiv prid. DEFINICIJA koji je crvljiv; pišljiv …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”