kompetentan

kompetentan
kompetèntan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
koji je svojstven kompetenciji; mjerodavan, ovlašten, sposoban
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kompetèntan — prid. 〈odr. tnī〉 koji je svojstven kompetenciji; ovlašten, mjerodavan, sposoban …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kompetèntnōst — ž odlika onoga koji je kompetentan ili svojstvo onoga što je kompetentno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krêdo — m 〈N mn sr krêda〉 sažeto načelo, uvjerenje koje se može sažeti u kratku i jasnu formulaciju [to je moj ∼] ⃞ {{001f}}upao kao Pilat (Poncije) u ∼ našao se neočekivano i slučajno, bez pravog razloga i protivno pretpostavci (npr. kao kompetentan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȅritōran — mȅritōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji vrijedi, koji se uvažava, koji je uvažavan; pravovaljan [∼na ocjena] 2. {{001f}}koji ima određena znanja, koji može presuditi; mjerodavan, kompetentan [∼na osoba] ∆ {{001f}}∼na odluka pravn. presuda… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjȅrodāvan — prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji donosi punovažna i konačna rješenja; ovlašten, nadležan 2. {{001f}}koji donosi ili sadrži konačnu ocjenu čega; kompetentan, pozvan, stručan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nádležan — nádlež|an prid. 〈odr. žnī〉 koji ima pravo odlučivanja (u administrativnom smislu) [∼ni sud]; mjerodavan, kompetentan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadležan — nádležan prid. <odr. žnī> DEFINICIJA koji ima pravo odlučivanja (u administrativnom smislu) [nadležni sud]; kompetentan, mjerodavan ETIMOLOGIJA nad + v. ležati …   Hrvatski jezični portal

  • mjerodavan — mjȅrodāvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji donosi punovažna i konačna rješenja; nadležan, ovlašten 2. koji donosi ili sadrži konačnu ocjenu čega; kompetentan, pozvan, stručan ETIMOLOGIJA v. mjera + v. dati …   Hrvatski jezični portal

  • meritoran — mȅritōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji vrijedi, koji se uvažava, koji je uvažavan [meritorna ocjena]; pravovaljan 2. koji ima određena znanja, koji može presuditi [meritorna osoba]; kompetentan, mjerodavan SINTAGMA meritorna odluka… …   Hrvatski jezični portal

  • nekompetentan — nekompetèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. nemjerodavan, nenadležan 2. nestručan ETIMOLOGIJA ne + v. kompetencija, kompetentan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”