kooptirati

kooptirati
kooptírati (koga) dv. <prez. koòptīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. koòptīrān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
uključiti/uključivati koga u sastav čega (komisije, odbora, parlamenta itd.) izravno, bez izborne procedure, bez postupka biranja
ETIMOLOGIJA
njem. kooptieren ← lat. cooptare ≃ ko- + optare: čeznuti za nečim, birati, željeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kooptírati — (koga) dv. 〈prez. koòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. koòptīrān, gl. im. ānje〉 uključiti/uključivati koga u sastav čega (komisije, odbora, parlamenta itd.) izravno, bez izborne procedure, bez postupka biranja ✧ {{001f}}njem. ← …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kooptírati — am dov. in nedov. (ȋ) izvršiti kooptacijo: kooptirati novega člana; kooptirali so ga v mestni komite kooptíran a o: kooptirani član odbora …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kooptacija — kooptácija ž DEFINICIJA dopunski izbor članova nekog tijela (odbora, komisije i sl.) koje obavlja to tijelo, bez sudjelovanja šireg kruga birača ETIMOLOGIJA vidi kooptirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”