koncentrirati

koncentrirati
koncentrírati se (Ø, na što) dv. <prez. koncèntrīrām se, pril. sad. -ajūći se, pril. pr. -āvši se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
usredotočiti/usredotočivati se, usmjeriti se/usmjeravati se, sabrati/sabirati se, pribrati/pribirati se [koncentrirati se na učenje]
ETIMOLOGIJA
vidi koncentrirati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • koncentrirati — koncentrírati (što) dv. <prez. koncèntrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. skupiti/sakupljati na jedno mjesto [koncentrirati paljbu, vojn.; koncentrirati snage]; fokusirati, usredotočiti 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • koncentrírati se — (∅, na što) dv. 〈prez. koncèntrīrām se, pril. sad. ajūći se, pril. pr. āvši se, gl. im. ānje〉 usredotočiti/usredotočivati se, usmjeriti se/usmjeravati se, sabrati/sabirati se, pribrati/pribirati se [∼ na učenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koncentrírati — (što) dv. 〈prez. koncèntrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}skupiti/sakupljati na jedno mjesto [vojn. ∼ paljbu; ∼ snage]; fokusirati, usredotočiti 2. {{001f}}zgusnuti/zgušćivati, ukloniti/uklanjati nepotrebne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koncentrírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. večati količino, množino česa na določenem mestu, območju; osredotočati, kopičiti: koncentrirati industrijo v obmorskem predelu; vlada koncentrira vojaške enote ob meji / razdrobljena finančna sredstva bi bilo treba… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • koncentriran — koncèntrīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je sažet, pun sadržaja [koncentrirana otopina]; zgusnut, usp. koncentrirati 2. koji je sabran [koncentrirani slušatelj]; usredotočen, usp. koncentrirati ETIMOLOGIJA vidi koncentrirati …   Hrvatski jezični portal

  • koncèntrīran — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je sažet, zgusnut, pun sadržaja [∼a otopina], {{c=1}}usp. {{ref}}koncentrirati{{/ref}} 2. {{001f}}koji je sabran; usredotočen [∼i slušatelj], {{c=1}}usp. {{ref}}koncentrirati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skoncentrirati — skoncentrírati (što, se) svrš. <prez. skoncèntrīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. skoncèntrīrān> DEFINICIJA v. koncentrirati ETIMOLOGIJA s (a) + v. koncentrirati …   Hrvatski jezični portal

  • bjèžati — nesvrš. 〈prez. bjèžīm, imp. bjȅži, pril. sad. bjèžēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅, od koga) a. {{001f}}udaljavati se naglim kretanjem i odmicanjem s mjesta opasnosti [∼ glavom bez obzira bježati u paničnom strahu] b. {{001f}}okretanjem leđa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • báciti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. bácio se〉 1. {{001f}}nakon odraza pustiti cijelo tijelo da padne [∼ se na zemlju; ∼ se na krevet] 2. {{001f}}a. {{001f}}određenom voljnom kretnjom cijeloga tijela naglo doći u ležeći položaj [∼ se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàvūći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. navúčēm (se), pril. pr. nàvūkāvši (se), prid. trp. navùčen〉 1. {{001f}}(što na što) staviti na nešto što treba da bude pokriveno sa svih strana, laganim pokretima koliko traže dimenzije učiniti da što bude obloženo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”