kongenitalan

kongenitalan
kȍngenitālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
biol. koji je od rođenja, s čime se tko rodio; urođen, prirođen, konatalan
SINTAGMA
kongenitalna svojstva med. bolesti i anomalije koje su nazočne od poroda, koje su urođene
ETIMOLOGIJA
lat. congenitus: prirođen ≃ kon- + gignere: roditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно сочинение?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”