konfrontirati

konfrontirati
konfrontírati dv. <prez. konfròntīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. konfròntīrān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. pravn. suočiti/suočavati dva svjedoka ili svjedoka i okrivljenoga ukoliko se njihovi iskazi ne slažu
2. općenito, suočiti/suočavati koga s kim ili s čim; suprotstaviti/suprotstavljati
ETIMOLOGIJA
njem. konfrontieren ← srlat. confrontari ≃ kon- + lat. frons: čelo

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • konfrontírati — am nedov. in dov. (ȋ) ugotavljati odnos med dvema ali več sorodnimi pojavi, dejstvi, primerjati: konfrontirati mnenja, stališča / večkrat konfrontirata izkušnje / režiser nas konfrontira z realnim svetom ♦ jur. zasliševati pričo ali obdolženca v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • konfrontacija — konfrontácija ž DEFINICIJA 1. suprotstavljanje da bi se izvršila usporedba [konfrontacija optuženog s neoborivim dokazima]; suočenje 2. sukob, sudar, sraz [konfrontacija sa životnim teškoćama; konfrontacija dvaju teških karaktera] 3. psih.… …   Hrvatski jezični portal

  • konfrontacijski — konfrontácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na konfrontaciju ETIMOLOGIJA vidi konfrontirati …   Hrvatski jezični portal

  • konfrontíranje — a s (ȋ) glagolnik od konfrontirati: konfrontiranje razvojnih programov / konfrontiranje različnih gledanj na diktaturo proletariata / konfrontiranje obtoženca s pričami …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • soóčati — am nedov. (ọ) 1. delati, povzročati, da se kdo sestane s kom tako, da se ne more izogniti pogovoru, odgovoru: večkrat so jo soočali z drugimi jetniki, vendar ni hotela nikogar prepoznati; soočati se s kom 2. publ. primerjati, konfrontirati:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • soóčiti — im dov. (ọ̄ ọ̑) 1. narediti, povzročiti, da se kdo sestane s kom tako, da se ne more izogniti pogovoru, odgovoru: soočiti kršilca in očividce; osumljenca so soočili z okradeno žensko; soočiti se s pričami ♦ jur. zaslišati pričo ali obdolženca v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”