šejk-ul-islam

šejk-ul-islam
šȅjk-ul-ìslām m <G šȅjk-ul-isláma>
DEFINICIJA
isl.
1. u arapskim zemljama počasna titula za istaknute islamske bogoslove i vjerske poglavare
2. pov. u Osmanskom Carstvu službena titula vrhovnog poglavara muslimanske vjerske zajednice
ETIMOLOGIJA
tur. şeyhülislȃm ← arap. šayḫu-l-islām: poglavar islama ≃ v. šeik + v. islam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”